סדרת מפגשים עם פיקוד העורף – מפגש 3 | הליך פטור ממיגון

05.04.2022 05.04.2022