שולחן עגול בנושא הנחיות לתכנון מרחבי מגורים

15.06.2021 15.06.2021

פרטי האירוע

לרגל השקת המחקר היישומי “צורות מגורים – מחזרתיות למגוון” שעורך הסטודיו המחקרי של מנהל התכנון  IPLAN בהובלת האדר’ מיכל יוקלה – בואו להשפיע לקראת הפצת ההמלצות

מרחבי מגורים רבים בארץ מאופיינים בהומוגניות במרחב הבנוי, הפתוח והאנושי-חברתי. ההומוגניות והחזרתיות מופיעים בקנה מידה שונים – מההקשר העירוני, סביבת המבנה, טיפולוגיות הבינוי ועד מרכיבי הבניין ויחידת הדיור. הומוגניות זאת עומדת בניגוד מוחלט לערך המגוון העירוני ופוגמת באיכות החיים ובחוסן החברתי שלנו.

 

המחקר היישומי ‘המלצות לתכנון מרחבי מגורים – מחזרתיות למגוון’ שם לו למטרה לשפר ולהרחיב את המגוון במרחבי המגורים בארץ. זאת באמצעות ניתוח צורות מגורים מהארץ ומהעולם ויצירת המלצות לתכנון מרחבי מגורים עירוניים. מסמך ההמלצות מרכז את המסקנות מהמחקר היישומי, וכולל המלצות קונקרטיות להיבטי התכנון השונים, במגוון קנה מידה ובכל שלבי התכנון: מסמכי מדיניות, תכניות מפורטות, הנחיות מרחביות, מסמכי עיצוב אדריכלי ובקשות להיתר .

 

אנו סבורים כי על המתכננים לחזור ולחפש אחר פתרונות חדשים ומגוונים בתכנון מגורים. אדריכלים ומתכננים העוסקים בתכנון מגורים ומעוניינים להשפיע ולתרום לגיבוש מסמך ההמלצות – מוזמנים לשולחן העגול.

למחקר

לרישום לשולחן העגול

חזרה לאירועי ההתאחדות