תכנון עם תכנית מתאר תא/5000

02.02.2021 02.02.2021