20:20:20 ירושלים | אירוע לכבוד מהנדס העיר היוצא

18.12.2019 18.12.2019