20:20:20 ירושלים | מפגש שבעה עשר בסדרה

08.09.2020 08.09.2020