20:20:20 ירושלים | מפגש שש עשרה בסדרה

02.06.2020 02.06.2020