BIM: המציאות כבר כאן

13.01.2020 13.01.2020

פרטי האירוע

 

16:30 התכנסות

 

17:00 חמי מילר- מנהל טכנולוגיות ושירותי מומחה, תים קאד.

ה-BIM כמחולל שינוי בשיטת התכנון והביצוע – Connected BIM

  • יתרונות בשלב התכנון
  • יתרונות במעבר מתכנון לביצוע

 

17:30 צחי עמיר – מתיאוריה למציאות:

  • פתרונות טכנולוגיים מבית אוטודסק- מיקוד ברוויט
  • אפליקציות מבית תיםקאד – מיקוד ב Revit

 

18:00  חבילת השירות והמתודולוגיה הסדורה של החטיבה במעבר ל-BIM  5 שלבים – אילנית בן שלוש

 

18:15 דיון שאלות ותשובות

 

להרשמה

חזרה לאירועי ההתאחדות