התחרות לתכנון הכניסה לעיר נתיבות

06.05.2019 06.05.2019

הזמנה

הודעה לעיתונות

תערוכת העבודות המשתתפות והזוכות

30.4 – 30.5

 

התערוכה מציגה את מכלול העבודות המשתתפות והזוכות בתחרות לתכנון הכניסה לעיר נתיבות.

במסגרת התערוכה יתקיים ערב עיון ביום ב’, ה- 6.5.19 בשעה 20:00 בהשתתפות הזוכים בתחרות ונציגי חבר השופטים:

מר יחיאל כהן – ראש העיר נתיבות, אדר’ אריה קוץ – יו”ר חבר השופטים, אדר’ יצחק כהן – מהנדס העיר נתיבות, אדר’ פזית כהן שאולי, אדר’ שלום דוידוביץ’, אדר’ נוף דפנה גרינשטיין, אדר’ אריה גונן – מזכיר

בערב העיון יוצגו העבודות הזוכות ויערך דיון עם נציגי השופטים והזוכים על המשמעות של תכנון כניסה חדשה לעיר, ועל ההשפעה של פרויקט זה על נתיבות.

שעות פתיחת התערוכה:

א-ה  10:00 – 15:00

 

פרס ראשון: קו בנוף אדריכלות נווף בע”מ ושגב אדריכלים

 

פרס ראשון: אדר’ לנה ארבוב עטואר  2AR | MULTI SCALE ARCHITECTURE 

 

פרס ראשון מסלול סטודנטים: ספיר פייס, ויצו חיפה

חזרה לתערוכות