Projections & Realizations

28.05.2018

הזמנה לתערוכה

Projections & Realizations
10.7.18 – 28.5.18

 

28.5.18

הרצאה
Architecture Thinking – Dialog a, Architecture Making

19:00

פתיחה חגיגית
20:00

כניסה חופשית בהרשמה מראש

התערוכה מציגה את עבודתם הממומשת והרעיונית
של האדריכלים ההולנדים וים ואן דן ברג ויו יאנסן,
באמצעות תצלומים של קים שוורץ.

אוצרים אורחים ומעצבים גרפיים תערוכה
פרופ’ אדר’ וים ואן דן ברג
אדר’ יו יאנסן
אראבלה אל גינאוי
מאוד ואן אוארל

אוצרות והפקה
אדר‘ דנה גורדון
אדר’ טל סניור

 

הגלריה בבית האדריכל
עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל
המגדלור 15 ,יפו
א,ג,ד,ה 00:10 – 00:15
ב’ 00:10 – 00:19

 

חזרה לתערוכות