Lost and Found | אבדות ומציאוּת | התאחדות האדריכלים

Lost and Found | אבדות ומציאוּת

Lost and Found | אבדות ומציאוּת
20.07.2023  עד  05.09.2023
תערוכה זוגית בגלריה בבית האדריכל.ית

אוצריםות: אדר’ לימור יוסיפון גולדמן  + אדר’ נדב הייפרט
משתתפיםות: יעל פסמניק + אסף גאם הכהן
עיצוב גרפי: סטודיו Duo  – אבישר גולדמן

במהלך שוטטותם בתל אביב מהבית לעבודה הלוך וחזור, הרגישו יעל פסמניק ואסף גאם הכהן, כל אחד.ת בדרכו.ה  ומנקודת מבטו.ה, את הרבדים הרבים של המציאות. קריאתם את העיר משקפת גישה סטרטיגרפית (שכבתיות) אופקית, וכל שכבה מגלה סיפור אחר על מקום, על תרבות ועל תיארוך. הרגעים האלו, המבודדים בזמן, מייצרים מידע בין כל שכבה ושכבה, וכל פריים הוא כמו חתך ארכיאולוגי הפוער חלון הצצה לזמנים אחרים, לעיתים לרגע אחד בלבד.

אך התגליות והאוצרות, שנחשפו בשוטטות לא באים לידי ביטוי רק בפרשנות העבודה ובתוכנה, אלא גם בעמל הרב שנדרש כדי לייצרה. הטכניקות המסורתיות, הדפס העץ של יעל פסמניק, והציאנוטייפ של אסף גאם הכהן (טכניקת דפוס צילומית המשתמשת באור השמש כדי לפתח דימוי), מייצרות במקביל רב-שכבתיות שבתורה מייצרת מקומות חדשים; כל פריים בתוך המארג מצליח לנתק ולחבר, כל אחד בתורו, שדות מוכרים אך שונים.

במעבר בין מבט לעמל, האמנים.ות מגיבים ביצירתם לפעולה האדריכלית ויוצרים לה פרשנות המרובדת בשכבות של משמעות, של זמן ושל מקום, מעין ארכיאולוגיה של העכשיו, ארכיאולוגיה אופקית ולאו דווקא אנכית. לרגעים המבט בקיים דיסטופי, לעיתים נוסטלגי ומהרהר על מה שהיה יכול להיות. כך מתקלפת שכבה אחר שכבה לעיני היוצרים והמבקרים, ומתגלה הארכיאולוגיה של העתיד המאפשרת תגובה ליצירה האדריכלית.


פרטים:

הגלריה בבית האדריכל.ית | רחוב המגדלור 15, יפו

אירוע פתיחה חגיגי:
20.07.23 יום חמישי 19:00-22:00

סדנת הדפס עם האמנית יעל פסמניק:
פרטים בהמשך

שיח גלריה ואירוע נעילה בהשתתפות המציגות.ים והאוצרים:
05.09.23  יום שלישי 19:00-21:00

שעות פתיחה:
א-ה 10:00-15:00, ב’ 10:00-19:00, ו’ 11:00-15:00

עמוד האירוע בפייסבוק
אינסטגרם של הגלריה בבית האדריכל