אופיר אתגר | התאחדות האדריכלים

אופיר אתגר

מייל: ofiretgar@gmail.com

דור שני ליזמים וקבלנים, מנכ"ל חברה יזמית קבלנית ג5. נוה בנין חב' לבנין בע"מ.
מרצה בתחום הBIM, פועל בתחום מ2002.
מקדם מו"פ בעולם התכנון והבניה.
מקדם חינוך טכנולוגי בקרב אדריכלים מהנדסים והנדסאים.
פעיל בועדות תקינה לבניה ירוקה, 5281, 5282.
מקדם שיח בין תחומי התכנון והביצוע.

איזורים בארץ

חזרה לחברי העמותה