אורנת אורית | התאחדות האדריכלים

אורנת אורית

אדריכלית ובונה ערים, בוגרת הטכניון.

מנהלת שותפה במשרד אורית אורנת רות שפירא שהוקם ב-1999. פעילות המשרד היא רב תחומית ומקיפה תכניות בנין עיר שונות. החזון לפעילות שלי בעמותת האדריכלים הוא לקדם נושאים הקשורים לטיפול בחוקים במסגרת וועדת החוק וטיפול במעמד הכלכלי של האדריכלים במסגרת הוועדה הכלכלית, היות ובלי קמח אין תורה.

איזורים בארץ

חזרה לחברי העמותה