גונן אריה | התאחדות האדריכלים

גונן אריה

מייל:

gonenarc@netvision.net.il

אדריכל ומתכנן ערים M.Sc.Arch. טכניון מ.ט.ל., מנהל גונן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ, מרצה בכיר נלווה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון מ.ט.ל., יקיר עמותת האדריכלים בישראל, עוסק בתכנון ערים, בינוי, מבני ציבור, פיתוח תשתיות וגשרים ובניה פרטית.

איזורים בארץ

חזרה לחברי העמותה