איגרת מידע 53 מאגף רישוי ופיקוח – מחלקת רישוי בניה – עיריית ירושלים | התאחדות האדריכלים

איגרת מידע 53 מאגף רישוי ופיקוח – מחלקת רישוי בניה – עיריית ירושלים

פורסם ב-05-12-2019