בהמשך לדרישות של חברת “מוריה” וחברת “יפה נוף” לתשלום עבור רישום במאגר אדריכלים | התאחדות האדריכלים

בהמשך לדרישות של חברת “מוריה” וחברת “יפה נוף” לתשלום עבור רישום במאגר אדריכלים

פורסם ב-10-09-2017

בהמשך לדרישות של חברת “מוריה” וחברת “יפה נוף”
לתשלום עבור רישום במאגר אדריכלים
העמותה שלחה מכתבים באמצעות היועץ המשפטי ובהם הבענו התנגדות לדרישת התשלום וכן ביקשנו לדעת מה הסמכות לדרישת התשלום.
טרם קיבלנו תשובה, ויתכן שלא נקבל אותה עד למועד סיום הרישום ל”מאגר הספקים.”

עד לקבלת תשובה, רשאי כמובן כל חבר בעמותה לפעול על פי מיטב הבנתו ושיקוליו, אך העמותה סבורה (על פי ייעוץ משפטי שניתן לה) כי דרישת התשלום בנסיבות העניין הינה מופרכת ונעדרת סמכות וביסוס משפטי כנדרש, או למצער מופרזת במידה רבה ובלתי סבירה, ולפיכך היא שוקלת לנקוט בהליך משפטי, לרבות ייצוגי, בסוגיה.

על כן, העמותה מציעה ואף ממליצה כי מי שיחליט להירשם ולשלם עבור כך, ידגיש כי הוא עושה זאת “תחת מחאה” ועל מנת למנוע או להקטין נזקים העלולים להיגרם לו מאי הכללתו “במאגר הספקים” ולמרות שהוא סבור כי אין לדרישת התשלום בסיס חוקי, ומטעמים אלה הוא שומר על מלוא זכויותיו וטענותיו, לרבות לדרישת ותביעת החזר כספי מלא כמו גם פיצוי על הוצאות וכיו”ב.