בחירות ליו”ר התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל | התאחדות האדריכלים

בחירות ליו”ר התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל

פורסם ב-11-08-2022

בתאריך 13.9.22 יתקיימו בחירות ליו”ר התאחדות האדריכלים.

רשאי לבחור ולהיבחר – כל אדריכל.ית אשר יסדירו את חברותם בהתאחדות וישלמו דמי חבר עד ליום ד’ 10.08.22 (כולל).

הגשת מועמדות תיעשה באמצעות טופס עד ליום א’ 14.8.22 (כולל).

ועדת הבחירות תפרסם את רשימת המועמדים שאושרו על ידה עד ליום ג 16.8.22.

מועמד.ת שלא אושר.ה על ידי ועדת הבחירות, יהיו רשאים להגיש ערר עד יום ה’ 18.8.22 בשעה 12:00. וועדת הבחירות תשלח את החלטתה עד לשעה 20:00.

מועמדים יוכלו לפרסם את תעמולתם, באמצעים שתעמיד לרשותם ההתאחדות, החל מיום א’ 21.8.22.

ועדת הבחירות קוראת לכלל האדריכלים והאדריכליות בארץ להצטרף להתאחדות ולהשפיע בבחירות.
ועדת הבחירות קוראת לבחירות הוגנות ולריבוי משתתפים.ות.

חברי הועדה
אדריכל עמרי איתן
אדריכל רוני זייברט
אדריכל אסף קנדלר

אדריכל דקל אביסדריס – משקיף

להורדת טופס הגשת מועמדות