דיון ראשון בוועדת הפנים של הכנסת, במסגרת חוק ההסדרים, פרק רישוי באמצעות מורשה להיתר (רישוי עצמי) | התאחדות האדריכלים

דיון ראשון בוועדת הפנים של הכנסת, במסגרת חוק ההסדרים, פרק רישוי באמצעות מורשה להיתר (רישוי עצמי)

פורסם ב-13-10-2021
היום (יום ד’) התקיים דיון ראשון בוועדת הפנים של הכנסת, במסגרת חוק ההסדרים, פרק רישוי באמצעות מורשה להיתר (רישוי עצמי).
את ההתאחדות ייצגו בדיון האדריכלים אסף אשרוב ונדב הייפרט.
במסגרת ועדת הפנים הובהר בפני חברי הכנסת הנכבדים ויו”ר הוועדה וואליד טאהא שהצעת חוק זו מעבירה את האחרית האדריכלים, ולכן ניתן משקל במסגרת הדיון להערותינו הנדרשות כדי להפוך את החוק לבר יישום.
אנו ממשיכים לשמור על האינטרס של ציבור האדריכלים ולעבוד בשיתוף פעולה עם הגורמים השונים ולהגיע לנוסח איכותי.
צפוי להתקיים דיון נוסף בחוק.
נמשיך לעדכן.