דרישה לבטל הנחיות המאפשרות לכל אדם לערוך תוכנית בניגוד לדין | התאחדות האדריכלים

דרישה לבטל הנחיות המאפשרות לכל אדם לערוך תוכנית בניגוד לדין

פורסם ב-14-09-2021

התאחדות האדריכלים פנתה למנהלת מינהל התכנון דלית זילבר בדרישה לבטל הנחיות המאפשרות לכל אדם לערוך תוכנית בניגוד לדין.