הוארך המועד האחרון להגשה בתחרות הכניסה לעיר נתיבות! | התאחדות האדריכלים

הוארך המועד האחרון להגשה בתחרות הכניסה לעיר נתיבות!

פורסם ב-03-10-2018

הוארך המועד האחרון להגשה בתחרות הכניסה לעיר נתיבות!

המועד האחרון להגשה הוארך לתאריך 24/1/2019.

סיור נוסף יתקיים ביום ראשון, 28/10/2018 בשעה 15:00. תחילת הסיור ברחוב ירושלים פינת אלפסי, בסמוך למגדל המים.

נפתח מסלול סטודנטים, פורסם מסמך תשובות לשאלות ונספחים נוספים – ראו הכל כאן בעמוד התחרות