הודעה על דחיית בחינות הרישוי באדריכלות – הצלחה של התאחדות האדריכלים! | התאחדות האדריכלים

הודעה על דחיית בחינות הרישוי באדריכלות – הצלחה של התאחדות האדריכלים!

פורסם ב-10-06-2023
הודעה על דחיית בחינות הרישוי באדריכלות – הצלחה של התאחדות האדריכלים!
בחינות הרישוי שיועדו להתקיים בנובמבר 2023 יידחו למועד אחר.
הודעה על דחיית בחינות הרישוי באדריכלות ובהנדסה אזרחית-מבנים | משרד העבודה (www.gov.il)
החלטת בית המשפט מחזקת את טענותינו, כי עצם קיום מבחן הרישוי נוגד את החלטת מועצת ההנדסה והאדריכלות מהשנים 2016 ו-2018 והחלטות נוספות שהתקבלו בוועדת הכלכלה של הכנסת בצל תיקון חוק האדריכלים והמהנדסים ממאי 2018. כמו כן, קיבלנו חיזוק לכך, שמאז כינונו, המבחן הופך פחות מובן ופחות מקצועי, ושהוא אינו תורם לשיפור איכות העוסקים במקצוע.
לדעת התאחדות האדריכלים, בפועל, המבחן מאט את השתלבותם של אדריכלים צעירים בשוק העבודה, אף על פי שסיימו מסלול ארוך של לימודים והתמחות מעשית. אנחנו בסבב שיחות צפוף בנושא עם זרוע העבודה, וככל הנראה כדי להפיק לקחים אמיתיים כבר לקראת מבחן הרישוי הבא שאמור להתקיים בחודש נובמבר, ועל כן יידחה המבחן לחודש פברואר