הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת | התאחדות האדריכלים

הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת

פורסם ב-25-09-2017

הוועד ארצי מבקש להזמינכם לאסיפה כללית מיוחדת, שתתקיים ביום שלישי 28.11.2017
בשעה 18:00 במשרדי העמותה ברחוב המגדלור 15 יפו.

סדר היום לאסיפה:
שינוי שם העמותה

כחלק מיעדי העמותה להיות שותפה בכירה בתכנון הסביבה הבנויה בארץ,
ומתוך השאיפה להפוך ללשכה סטטוטורית, אנחנו מבקשים לשנות את שם העמותה
משמה הנוכחי – “עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל”
לשם החדש – “לשכת האדריכלים ובוני ערים בישראל”.

אנו משוכנעים כי שינוי השם ימתג נכון יותר את ציבור האדריכלים,
ואת מעמדו בשדרת קבלת ההחלטות בתחום העירוני והאדריכלי.

נשמח לראותכם