החלטת ועדת הערר בנושא ההנחיות המרחביות בתל אביב | התאחדות האדריכלים

החלטת ועדת הערר בנושא ההנחיות המרחביות בתל אביב

פורסם ב-25-02-2019

אחרי מאבק וטיפול ממושך של הוועדה המקצועית של התאחדות האדריכלים,
הכולל הגשת ערר והליך הידברות עם מה”ע ת”א, אדריכל עודד גבולי, ואדריכל העיר ת”א, אדריכל יואב דוד, בנושא ההנחיות המרחביות בתל אביב, בחמישי האחרון התקבלה החלטת ועדת הערר המקבלת את רוב המלצותינו.

תודה רבה לצוות הוועדה המקצועית של התאחדות האדריכלים:
אורית אורנת, אריה שילה, רמי לוטן ואיתי בן חיים ולליווי המשפטי של עו”ד גיא לנדאו