המשך עדכון לפגישת התאחדות האדריכלים עם המל”ג | התאחדות האדריכלים

המשך עדכון לפגישת התאחדות האדריכלים עם המל”ג

פורסם ב-25-01-2024

התאחדות האדריכלים מזהה עיוות שנובע מקיומו של מסלול הכשרה ארוך, מסורבל, יקר ומייגע לאדריכלים בישראל, שבסופו בוגריו אינם מקבלים את כל הכלים הנדרשים לביצוע תפקידם.

במקביל למסלול זה מתקיים מסלול “עוקף אדריכלים”, במסגרתו בוגרי תואר ראשון בכל תחום יכולים לגשת לתואר שני בתכנון ערים ובפועל מתחרים עם אדריכלים ואדריכליות על תפקידים משמעותיים בעולמות התכנון, ובמיוחד על מינויים לוועדות התכנון והבנייה.

במהלך הפגישה הצענו פתרונות בהשוואה למוסדות אקדמיים בעולם שבהם תואר האדריכל מחולק ל-3+2 : קבלת תואר ראשון ב”לימודי האדריכלות” לאחר 3 שנות לימודים. 3 שנים אלו הן הבסיס לתואר שני באדריכלות שמתמקד בתחומים מעולמות התכנון והבנייה – תכנון עירוני, בנייה ירוקה, שיקום אזורי אסון, אדריכלות שימור, אדריכלות פרמטרית וכו’. התואר השני וסמכויותיו מתקבלות לאחר שנתיים בדומה לרוב המקצועות הנלמדים במוסדות להשכלה גבוהה.

אנו מצפים מאנשי האקדמיה להקשיב לקולות העולים מן השטח, לאדריכלים הוותיקים והצעירים; ולפקפק בדוחות התקינים שמתקבלים מצוותי מומחים כאלה ואחרים ומראשי בתי הספר לאדריכלות במוסדות בארץ.

למכתב המלא