הצוות הבין-משרדי לקיצור זמן הוצאת היתר בראשות יו”ר מטה התכנון הלאומי שלומי הייזלר | התאחדות האדריכלים

הצוות הבין-משרדי לקיצור זמן הוצאת היתר בראשות יו”ר מטה התכנון הלאומי שלומי הייזלר

פורסם ב-14-11-2021

הסתיימה כרגע הפגישה הראשונה של הצוות הבין-משרדי לקיצור זמן הוצאת היתר בראשות יו”ר מטה התכנון הלאומי שלומי הייזלר.

את ציבור האדריכלים ואת התאחדות האדריכלים ייצגו אדריכל בני פרי, יו”ר ועדת הרגולציה של ההתאחדות ואורלי לאופולד מנכ”לית ההתאחדות.

אנו מברכים על הקמת הצוות ועל הרצינות וכנות הכוונות של ראש הצוות והחברים בו.

הצוות יחולק לצוותי עבודה בנושאים – מורשה להיתר, רישוי מקוצר, מידע ותנאים מוקדמים, ביטול הקלות ותב”ע נפחית, מכוני רישוי, תוכניות היתר ועוד.

ההתאחדות תיקח חלק בכל הצוותים, וימונו אליהם האדריכלים המנוסים והמקצועיים ביותר.

בדיון הראשוני שהתקיים ניכר שהפורום מאמץ מספר הצעות שלנו – פרה-רולינג, טיפול במערכת הממוחשבת, דיוק ואיחוד המידע להיתר ועוד.

אנחנו בהתאחדות מגוייסים למשימה החשובה הזו.

נמשיך לעדכן
לילה טוב