הרישוי הזמין ומכוני הבקרה | התאחדות האדריכלים

הרישוי הזמין ומכוני הבקרה

פורסם ב-04-05-2022

המפגש שהתקיים ב-3.5 עסק בשני המרכיבים העיקריים של מערכת הרישוי,  הרישוי הזמין ומכוני הבקרה.   

 אד’ לילך אברמוביץ הציגה את השיפורים המוטמעים במערכת ואשר יופעלו החל מחודש יוני 22.  אינג’ אפרת מחפוד הציגה את הפעלת מכוני הבקרה מאז 7.21 בהם הפכו לחובה חלקית.

בשנים האחרונות הפכו האדריכלים להיות צמיתים של הבירוקרטיה המתעצמת. מכוני הבקרה מהווים נקודת שינוי במצב זה.

אין ספק שעם הפעלת מכוני הבקרה הם מביאים להחזרת מעמד האדריכלים למקומו הנכון בכך שמוסרת מהם התעסקות בנושאים הנלווים לעיסוקם המרכזי –    האדריכלות.   המכונים יעסקו בהשגת אישורי פקע”ר, כיבוי אש וכדומה, מתחום המשימות, הנלוות לתכנון, שהיו עד כה מוטלות על האדריכלים. האדריכלים יוכלו להתרכז במהות מיומנותם, אליה הם הוכשרו, בתכנון האדריכלי ושיפור איכותו. 

גם למערכת ”הרישוי הזמין” המשתפרת בהדרגה, יש חשיבות מרכזית לשלב בו יופעל חוק ”מורשה להיתר”. מדובר בכלי עבודה הכרחי לצורך ייעול הליך הרישוי.

בכך, שתי המערכות, מכוני הבקרה והרישוי הזמין המשתפרת בה יסייעו משמעותית להפעלה מוצלחת 

של ”מורשה להיתר”.

זה קורה – בהדרגה ולאורך זמן – אבל קורה.

חג עצמאות שמח!

אורה שדות