התנגדות לתכנית האתמ”מ עיריית נתניה | התאחדות האדריכלים

התנגדות לתכנית האתמ”מ עיריית נתניה

פורסם ב-24-02-2020

התנגדות לתכנית האתמ”מ עיריית נתניה

בימים אלו מופקדת תכנית רצועת האמצע של נתניה, כחלק מתכניות מתאריות כוללניות שעיריית נתניה מקדמת.

הוועדה המקצועית הקימה צוות שילמד את התוכניות לעומקן.

חברי הצוות האדריכלים: דורון אוהלי, יעקב גלעד, טומי ריגלר, חיימי שניידר ויו”ר הוועדה המקצועית אריה שילה.

מצורפת ההתנגדות שהגישה התאחדות האדריכלים באמצעות הוועדה המקצועית