חדש באתר! תדריך לתכנון עירוני של שכונות לאוכלוסייה החרדית | התאחדות האדריכלים

חדש באתר! תדריך לתכנון עירוני של שכונות לאוכלוסייה החרדית

פורסם ב-05-11-2020

חדש באתר! תדריך לתכנון עירוני של שכונות לאוכלוסייה החרדית | משרד הבינוי והשיכון

https://www.gov.il/he/departments/news/news-04112020a