ממשיכים להיפגש עם מקבלי החלטות – סגן השר אביר קארה | התאחדות האדריכלים

ממשיכים להיפגש עם מקבלי החלטות – סגן השר אביר קארה

פורסם ב-26-07-2021

ממשיכים להיפגש עם מקבלי החלטות – נפגשנו עם סגן השר אביר קארה דיברנו על חוק ההסדרים, על ייחוד פעולות, הקושי בהוצאת רישיון, על אדריכלים צעירים, תחרויות, מכרזים ואיכות התכנון.

מצאנו סגן שר בקיא, חרוץ ומקשיב. ממשיכים לעבוד ביחד.