מסמך החלטות ועדת משנה להתנגדויות מיום 31.5.18 | התאחדות האדריכלים

מסמך החלטות ועדת משנה להתנגדויות מיום 31.5.18

פורסם ב-05-06-2018