מסמך החלטות ישיבת ועדת המשנה להתחדשות עירונית ירושלים מתאריך 23/7 | התאחדות האדריכלים

מסמך החלטות ישיבת ועדת המשנה להתחדשות עירונית ירושלים מתאריך 23/7

פורסם ב-05-08-2018