מסמך החלטות של ישיבת מליאת הוועדה המחוזית מתאריך 18/6 | התאחדות האדריכלים

מסמך החלטות של ישיבת מליאת הוועדה המחוזית מתאריך 18/6

פורסם ב-01-07-2018