סקר לאדריכלים העובדים בי-ם | התאחדות האדריכלים

סקר לאדריכלים העובדים בי-ם

פורסם ב-27-10-2020

סקר לאדריכלים העובדים בי-ם

 

לסקר בנושא מחלקות באחריות מהנדס העיר: 

  https://forms.gle/8N8mMo6aj344BWD59

 

לסקר בנושא מחלקות אחרות רלוונטיות : 

 https://forms.gle/AAgbfzE3p7AURfY49