עדכון על מבחן הרישוי לאדריכלים שיתקיים ב24/07/24 | התאחדות האדריכלים

עדכון על מבחן הרישוי לאדריכלים שיתקיים ב24/07/24

פורסם ב-26-03-2024

הישג גדול לסניף הצעירים. בתום עבודה משותפת עם האגף לאסדרת עיסוקים במשרד העבודה, מועצת ההנדסה והאדריכלות מינתה ועדה מקצועית לקביעת נושאי ומתכונת בחינת הרישוי לאדריכלים. הועדה מסיימת בימים אלה את עבודתה ותפרסם את החלטתה בנוגע למתכונת החדשה לבחינת הרישוי לאדריכלים ואת נושאי הבחינה. המתכונת החדשה משנה משמעותית את מבנה ומתכונת המבחן והתאחדות האדריכלים לוחצת כי בימים הקרובים יפורסם מיקוד ושאלות לדוגמא על מנת לאפשר הכנה ראויה בזמן סביר מראש.

המועד הקרוב למבחן במתכונת החדשה יהיה ב24/07/24

למכתב המלא לחצו כאן