ערבי מפגש עם מנסחי בחינת הרישוי | התאחדות האדריכלים

ערבי מפגש עם מנסחי בחינת הרישוי

פורסם ב-10-12-2018

התאחדות האדריכלים ובוני ערים בשיתוף עם רשם האדריכלים והמהנדסים
תקיים ערבי מפגש עם מנסחי בחינת הרישוי.

במפגשים תהיה הבהרה על התהליך והמתכונת החדשה ומענה לשאלות בנוגע לבחינה.

ההשתתפות פתוחה לכולם ובחינם – מותנה בהרשמה מראש