פגישה של הצוות הבין-משרדי לקיצור הליכי רישוי | התאחדות האדריכלים

פגישה של הצוות הבין-משרדי לקיצור הליכי רישוי

פורסם ב-05-12-2021
הסתיימה פגישה נוספת של הצוות הבין משרדי לקיצור הליכי רישוי, את ציבור האדריכלים וההתאחדות ייצגו האדריכלים רם מרש ובני פרי. במסגרת הפגישה נקבעו 6 צוותי עבודה אשר יעבדו באינטנסיביות.
ההתאחדות החלה כבר את ההכנה לעבודת הצוותים. ולכל צוות מונו אדריכלים מומחים ומנוסים לנושא אשר ריכזו וגיבשו פתרונות. כל נציגי ההתאחדות יעבדו במשותף במסגרת ועדת רגולציה של ההתאחדות, ועדה אשר מורכבת ממגוון אדריכלים ממגוון מגזרים, וזאת ע”מ להוביל פתרונות מאוזנים המבוססים על ניסיון וידע מצטבר של רבים.
יישר כח לעוסקים במלאכה!