פגישת עבודה עם נציגי אגף התקציבים באוצר | התאחדות האדריכלים

פגישת עבודה עם נציגי אגף התקציבים באוצר

פורסם ב-19-07-2021

אתמול (18/7) נערכה פגישת עבודה בין נציגי אגף התקציבים באוצר, האמונים על התכנון והבניה בחוק ההסדרים, לבין האדריכלים אסף אשרוב ורפי רייש, נציגי התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל.

בפגישה הוצגה עמדת ההתאחדות בנוגע לנושאים השונים בחוק הנוגעים לאדריכלים ולאיכות הבניה, בדגש על סעיפי חוק ההסדרים העוסקים ברישוי עצמי ובהליכי הרישוי.

בנוסף הובהר לנציגות האוצר כי הסיכוי המירבי לקיום ויישום החוק יהיה באמצעות שיתוף פעולה מלא עם ציבור האדריכלים וההתאחדות אשר יש בידיה את המידע והיכולת לרתום את ציבור האדריכלים ליישום החוק.

הוסכם על המשך קשר שוטף עד לגיבוש החוק ואישורו.

ההתאחדות מודה לנציגי אגף התקציבים על שיתוף הפעולה.