פעילות בנושא שכר טרחה מול משרד הבטחון וגופים מוסדיים | התאחדות האדריכלים

פעילות בנושא שכר טרחה מול משרד הבטחון וגופים מוסדיים

פורסם ב-13-12-2017

חברים יקרים,

מזה מספר חודשים שאנו פועלים בשיתוף פעולה מול משרד הבטחון בנסיון לטייב ולהתאים את תעריף משרד הביטחון החדש. עמותת האדריכלים, בתמיכת הועד הארצי ויו”ר העמותה אד’ דויד קנפו, החליטה להקצות לנושא משאבים משמעותיים במטרה לעצור את הדרדור במעמדנו, במטרה שנוכל לשוב ולחזקו.

 

תעריף שכר התכנון של משהב”ט לאדריכלים איננו עניין פנימי של משרד הביטחון. התעריף משפיע ומוביל כמעט בלעדי במשק הבנייה למקצועות התכנון ההנדסי. יש לו השפעה גורפת על כל מערכת התכנון האדריכלי במדינה- וכתוצאה על כל שוק התכנון בארץ- הציבורי והפרטי. אנו מאמינים כי פעולה מוצלחת מול משרד הביטחון תשפיע משמעותית על ענף התכנון האדריכלי כולו.

 

התעריף חייב לייצג את האינטרסים של מדינת ישראל לאור השינויים הטכנולוגיים והתכנוניים הנדרשים לתכנון וביצוע של מבנים בישראל במאה ה-21. תעריף זה יש לבנות גם מתוך התייחסות לשינויים המפליגים הנדרשים בעבודתם של האדריכלים; כמנהלי התכנון בתהליך, ובהם הרישוי המקוון, שינויי חוק התכנון והבניה (תיקון 101), ניהול התכנון, הביצוע והתחזוקה של מבנים בטכנולוגית BIM .

 

על התעריף לתת ביטוי לתשומות הנדרשות לשם כך, ויאפשר יצירת אקלים מתאים לפתרון הבעיות הקיימות בתחום הבנייה בישראל יוכלו להביא לשינוי המיוחל וליציבות הנדרשת בענף התכנון בפרט ובתחום הבנייה בכלל.

 

כתוצאה מחוסר פעילות מספקת במשך שנים, יחד עם צמיחתו של השוק החופשי בישראל חל דרדור משמעותי בשכר האדריכלים בארץ- בעלי משרדים ושכירים .כיום שכר התכנון לשכירים בענף הוא מהנמוכים ביותר בקרב בעלי המקצועות האקדמיים ומצב המקצוע עגום. המשך הפגיעה בשכר תחריף מגמה הקיימת כבר היום של הימנעות אנשים מוכשרים מלהצטרף למקצוע, שבעקבותיה תחול פגיעה קטלנית נוספת במקצוע האדריכלות.

 

תכנון מתקדם, בטיחותי ומודרני, אינו נכון רק ביום חנוכת הבניין: עלות בניה הינה חלק מעלויות תחזוקת המבנה והשימוש בו לאורך כל משך הקיום שלו. יש לעודד ולטפח קידום, מודרניזציה ותחכום על ידי יצירת תשתית כלכלית ותרבותית נכונה, שתביא ליציבות משקית.

 

 

עמותת האדריכלים, כגוף היציג של אדריכלי ישראל, העמידה עצמה לרשות משרד הביטחון למען קידום מטרות משותפות:

  • לקדם את ההטמעה של האדריכל המקצועי והמיומן כמתכנן מוביל, בהתאם לדרישות התיאום הבניה והתחזוקה של מבנים;
  • לקדם את הטכנולוגיות בתעשיית התכנון בארץ, בהטמעה של האדריכל כמתכנן ומנהל שיטות BIM;
  • לקדם את תעשיית התכנון בארץ לעידוד מקצוענות ואחריות בקרב אדריכלים ומהנדסים צעירים;
    • א. לקדם מצוינות בתכנון אדריכלי ושכר שישקף עשייה תכנונית כזו.

 

אנו מעוניינים כי נציגות העמותה, כגוף מקצועי יציג ומוכר, תשמש כשותפה קבועה לאגף בנוי משהב”ט בהליכים של קביעת תעריפים, קביעת קריטריונים לאיכות, מכרזים, תחרויות תכנון של אגף בנוי במשרד הביטחון.

 

לצורך העבודה על התעריף נזדקק לעזרת ציבור האדריכלים לאיסוף אינפורמציה סטטיסטית לגבי תשומות עבודה לפרויקטים מסוגים שונים בשוק הציבורי והפרטי על מנת לבסס את התעריף על קרקע המציאות במדינת ישראל.

 

אנו פונים לציבור האדריכלים – בעלי המשרדים והשכירים לסייע ולשתף פעולה בתהליך לצורך קידום המקצוע ותנאי העבודה בו לשיפור ומצוינות בשוק התכנון בארץ.

 

  1. תשומות עבודה ועלות במבני משרדים. בחלוקה למבנים לכאלו שהם סטנדרטים ואינם מקבלי קהל, כאלו שמקבלים קהל חיצוני ומגדלי משרדים;
  2. ניתוח עבודה עלות מבני מגורים ומלוניות.
  3. ניתוח תשומות עבודה ועלות לתכניות אב לבסיסים. יש להראות ניתוח של תכניות שנדרשות לוועדה מחוזית וכאלו  שלא נדרשות לה, ויש לכלול בתוך הניתוח הנ”ל גם בנייה לגובה (מעל ארבע קומות) .
  4. ניתוח תשומות עבודה ועלות מבני ציבור (מוזיאונים, בתי ספר והדרכה וכולי) והתעריף הנגזר מניתוח זה.

 

כמו כן נשמח לשיתוף פעולה מצדכם לצורך הכנת סקר שכר שכירים שיפורסם באתר בהמשך.

אני מאמינה כי נושא שכר הטרחה ושכר העבודה הוא בנפשינו ומקווה כי תצטרפו למאמץ. עזרתכם לטיוב הנתונים הסטטיסטים האמיתיים בשוק האדריכלות והתכנון בארץ.

רק אתכם נוכל לנצח!

שלכם,
אדר’ בתיה סבירסקי מלול,ראש האגף הכלכלי- עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל.