קול קורא לועדת הבחירות | התאחדות האדריכלים

בחירות 2020

פורסם ב-16-06-2020
הוועד הארצי של התאחדות האדריכלים קיבל החלטה ביום 14.06.2020 לדחות את מועד הבחירות ל 10-11.08.2020. כמו כן הנחה הועד את ועדת הביקורת למנות ועדת בחירות עד ליום 21.06.2020.

מוזמנים להציע את מועמדותכם כחברי וועדת בחירות. חברי וועדת הבחירות יינהלו את תהליך הבחירות בהתאם לתקנון העמותה החל מיום מינויים (21.06.2020) ועד לסוף חודש אוגוסט 2020.

יובהר שחבר ועדת הבחירות אינו רשאי להגיש את מועמדותו לתפקיד באחד ממוסדות ההתאחדות.

מועמדויות תתקבלנה בברכה עד יום ה’, 18.06.2020 בשעה 12:00, למייל haya@braslavi.co.il (נייד לבירורים:  052-2778636), עם העתק ל office@isra-arch.org.il. בשורת הנושא במייל- יש לציין “מועמדות לוועדת בחירות”.

ככל שלא ימצאו מועמדים חדשים מתאימים תמשיך לפעול ועדת הבחירות הנוכחית.

הועד הארצי של ההתאחדות קורא לכל האדריכלים לקחת חלק פעיל בבחירות חשובות אלה,
אם כבוחרים ואם כמועמדים.