קול קורא: נציג חדש של התאחדות האדריכלים ובוני ערים בוועדת השימור העירונית, ירושלים | התאחדות האדריכלים

קול קורא: נציג חדש של התאחדות האדריכלים ובוני ערים בוועדת השימור העירונית, ירושלים

פורסם ב-20-08-2018

התאחדות האדריכלים מבקשת למנות נציג/ה וממלא/ת מקום בוועדת השימור העירונית.

התפקיד כרוך בהשתתפות פעילה בישיבות ועדת השימור המתקיימות פעם בחודש.

תנאי סף לתפקיד: אדריכל/ית פעיל/ה במחוז ירושלים עם ידע וניסיון מעשי בתחום – שימור מבנים ומרקמים היסטוריים.

המעוניינים ישלחו קורות חיים למייל

u-architects@barak.net.il

לא יאוחר מיום חמישי, 13.9.2018