רישוי עצמי | התאחדות האדריכלים

רישוי עצמי

פורסם ב-25-10-2021
אתמול (24/10) התקיים דיון נוסף וארוך בוועדת הפנים של הכנסת, במסגרת חוק ההסדרים, פרק רישוי באמצעות מורשה להיתר (רישוי עצמי).
נציגי ההתאחדות ייצגו את עמדת ציבור האדריכלים, על שלל המורכבויות של החוק.

אנו שמחים להודיע שהיו לנו הישגים לא מבוטלים:

– רק אדריכל יכול להיות מורשה להיתר. התנאים למורשה להיתר לבקשתנו הם אדריכל רשוי ללא התנייה של ותק מינימלי אלא לפי היקף עבודה מקצועי.
– תיק מידע מורחב וברור שמכיל את כל המידע שנדרש להיתר. והבטחה שזו תיהיה נקודת המפגש היחידה של הרשות עם המורשה להיתר (האדריכל).
– בכל שלב בהליך הוגדרו זמנים ברורים על מנת לייצר וודאות תכנונית מקסימלית.
– הפיכת הזכות לערר ממבקש ההיתר לרשות. מעתה הרשות, במידה וטוענת לאי סדרים, רשאית לפנות לוועדת ערר, וזאת בנושאים ברורים ומובחנים שהוגדרו בחוק.
– תעודת הגמר תוכל להיחתם על ידי כל אדריכל שהוסמך למורשה להיתר שיעשה פיקוח צמוד ולאו דווקא עורך הבקשה להיתר.
– וועדת האתיקה נשארה במשרד הכלכלה וסמכויותה חוזקו.
– ברירת המחדל היא שתחולת החוק מחייבת את כלל הרשויות. החרגה בתחום הרשות מותנה בהחלטת וועדה. אולם החרגה זו לא תתאפשר כל עוד תיק מידע מורחב בתוקף.

אנחנו עוד נלמד את נוסח החוק שיעבור ונוציא הבהרות.
תודתנו הגדולה לאדריכלים אסף אשרוב ונדב הייפרט על עבודתם המסורה והמקצועית בייצוג התאחדות וציבור האדריכלים.