שאלות תשובות | מבחן הרישוי במתכונת החדשה | התאחדות האדריכלים

שאלות תשובות | מבחן הרישוי במתכונת החדשה

פורסם ב-20-05-2024

 

עתידים לגשת למבחן הרישוי במתכונת החדשה?

ריכזנו במיוחד עבורכם כמה שאלות נפוצות עם תשובות מפורטות.


לפני הכל, הנה כמה קישורים חשובים שיענו לכם על כל מה שצריך לדעת:

תאריכי ההרשמה והתשלום לבחינות הרישוי באדריכלות

נוהל בחינת הרישוי

מתכונת הבחינה החדשה 24/07/2024

נספח א’ לנוהל בחינת הרישוי באדריכלות


השאלות שלכם

 

 • חומר פתוח: האם המבחן עם חומר פתוח? אם כן, האם ישנה הגבלה לאיזה חומר מותר להביא?

הנבחן יהיה רשאי להכניס לבחינה את החוקים, התקנות, התקנים והנהלים המפורטים בנספח א’ לנוהל, או אוגדן תכנון ובניה מאחת מההוצאות העוסקות בנושא )לדוגמא: מחשבות/ בורסי(. .10.1.3

בזמן הבחינה, יסופקו לנבחן מחשבון ודפי טיוטה, ורק בהם יורשה להשתמש. על הנבחן להביא עמו כלי כתיבה וסרגל כלי מידה. לא יורשה שימוש באמצעים אלקטרוניים כגון מחשבים, טלפונים, שעונים חכמים לסוגיהם.

 

 • מיקום הבחינה: היכן תתקיים הבחינה? האם בקרוב לתחנת רכבת?

הועברה בקשת התאחדות האדריכלים שמיקום הבחינה יהיה בתא בסמוך לתחנת רכבת למשל – גני התערוכה. עם זאת, בחירת מקום המבחן יהיה כפוף לנהלי בחינה (נגישות, אקוסטיקה, ניקיון ותחזוקה, מרחק משירותים, חדר הנקה וכו’) ולמכרז שינהול מטעם משרד העבודה.

 

 • בקרה ופיקוח: מי הם כותבי הבחינה? האם השאלות נבדקות מקצועית וטכנית? מי בודק את הבחינה?

כותבי שאלות הבחינה הינם אדריכלים בעלי ניסיון שנבחרו במכרז על פי נוהל הבחינה. בניגוד למתכונת הקודמת, המבחן כולו הוא רב ברירה בעל תשובה אחת נכונה (אמריקאי) ולכן, אין בודקי בחינות.

 

 • אגרת מבחן: האם אגרת המבחן תרד כעת בזכות המעבר למתכונת החדשה הממוחשבת?

סכום האגרה נקבע בחקיקה ולכן זה מעבר שדורש זמן. הובטח כי יבחנו את עצמם ובמידה ויוכלו תוגש בקשה להורדת סכום האגרה. בנוסף, בזכות שיתוף פעולה של התאחדות האדריכלים עם משרד העבודה, יועבר יום עיון למשרדים המאמנים.

 

 • מועדים קודמים: האם מי שעבר את החלק העיוני במועדים הקודמים, צריך לגשת שוב למבחן? אם כן, תהיה התחשבות בתשלום האגרה?

עדיין לא התקבלה החלטה בעניין זה במשרד העבודה והובטח שהיא תתקבל בימים הקרובים. התאחדות האדריכלים עם היד על הדופק.

 

 • לוחות זמנים: עד מתי ניתן להגיש טפסי התמחות לאישור? ועד מתי להירשם לבחינה?

על פי הנוהל: תאריך אחרון להגשת מסמכי התמחות 12/06/2024 (במידה שתידרש השלמת מסמכים לבקשה, יש להשלים את כל המסמכים עד לתאריך זה)

תאריך אחרון להגשת בקשה לרישיון : 19/06/2024 (במידה שתידרש השלמת מסמכים לבקשה, יש להשלים את כל המסמכים עד לתאריך זה)

תאריך אחרון לתשלום אגרת הבחינה : 26/06/2024

תאריך פתיחת ההרשמה לבחינה והגשת בקשות להתאמות : 27/06/2024

תאריך אחרון להרשמה לבחינה ולהגשת בקשות להתאמות: 03/07/2024

 

 • שאלון ושאלות לדוגמא: מתי יפורסם שאלון לדוגמא? האם ניתן לפרסם מאגר שאלות ללמידה?

לפי הנוהל עד 60 יום לפני הבחינה יש לפרסם שאלות לדוגמא, כל מאגר השאלות נכתב מחדש ולכן יפורסמו בהקדם.

 

 • ציון המבחן: תוך כמה זמן מקבלים תשובות? הרי המבחן אמריקאי עם שאלות סגורות.

בדיקת המבחן ממוחשבת – אך לא מקוונת. ציונים יתקבלו לאחר הליכי בקרת איכות לפי הנוהל עד 45 ימים. ציון המבחן 70, עם זאת התאחדות האדריכלים נאבקת על הורדת ציון המעבר.

 

 • כמות נבחנים: האם ישנה הגבלה לכמות הנבחנים למבחן במועד הקרוב?

אין הגבלה לכמות הנבחנים. כל מי שעומד בתנאים ובתאריכים יוכל לגשת למבחן. ההרשמה עצמה לא החלה.

 

 • רישום לפני כניסת התקנות החדשות : האם מי שנרשם לפני כניסת התקנות לתוקף (2008), צריך לגשת למבחן הרישוי?

כן, גם מי שנרשם לפני 2008 עליו לגשת למבחן הרישוי. עם זאת, עליו להציג תהליך התמחות שונה כמופרט בנוהל – מילוי טופס המציג את הניסיון המקצועי ומעבר ועדה.

 

 • מועד סיום ההתמחות: האם מי שעתיד לסיים את ההתמחות בחודש הבחינה יוכל לגשת אליה? אם כן, כיצד?

כן, בהתאם לתקנות: מתמחים שעתידים לסיים את חודשי ההתמחות בחודש הבחינה יוכלו לגשת אליה. יש לצרף טופס התחייבות מהמשרד המאמן המתחייב שאדריכל זה יסיים את זמן ההתמחות.

 

 • הקלות והתאמות: האם ישנן הקלות והתאמות לאדריכלים? והאם יש התאמות לעולים חדשים?

כן, יש להגיש בקשה להקלות והתאמות בזמן ההרשמה למבחן – 27/6/2024 – 03/07/2024

 

 • מצדיעים למילואימניקים: האם יש הקלות למילואימניקים?

כן, הקלה בחודשי ההתמחות ומועד מיוחד במידה ולא יוכלו להגיע למועד הקרוב 24/07/2024