שינויים ותוספות במבנים קיימים | התאחדות האדריכלים

שינויים ותוספות במבנים קיימים

פורסם ב-10-12-2018

אגף תקנות והנחיות נמצא בתהליך גיבוש הוראות שנוגעות לשינויים ותוספות במבנים קיימים, נושא שלא מקבל מענה כיום בתקנות התכנון והבניה, בהשוואה לעולם.

על מנת ללמוד את המצב הקיים ולבחון מגמות ורעיונות לקידום הנושא, ראינו לנכון לפנות לבעלי עניין בתחום באמצעות שאלון. למילוי השאלון

ניתן לשלוח את השאלון עד יום – 16.12.2018