שעת חירום למקצוע האדריכלות! | התאחדות האדריכלים

שעת חירום למקצוע האדריכלות!

פורסם ב-05-12-2017

עמותת האדריכלים קוראת לכם להצטרף לעמותה וביחד להיאבק על עתיד המקצוע.
קראו את המסמכים המצורפים והצטרפו אלינו.

תהליך ייחוד פעולות – אדריכלות והנדסה

המלצות ועדת המשנה