תצהיר מעודכן למתכנן שלד | התאחדות האדריכלים

תצהיר מעודכן למתכנן שלד

פורסם ב-23-02-2019

תצהיר מעודכן למתכנן שלד:

בעקבות החלטת וועדת ערר מיום 26.12.2018 [במסגרת עררים 1080/18, 1076/18] – עודכן תצהיר מתכנן השלד באופן שיותאם לאמור בהחלטה, כמפורט:

בהחלטה נקבע כי יש לשנות את נוסח תצהיר מתכנן שלד בכדי להבהיר בתצהיר כי הנו מוגש בהתאם להוראות תמ”א 38 ונועד לוודא את עמידת הבקשה להיתר בסעיף 13(א) לתמ”א.

מצ”ב המסמך העדכני, השינוי הנו בסעיף 3 למסמך.