תחרות לתכנון הכניסה לעיר נתיבות | התאחדות האדריכלים

תחרות לתכנון הכניסה לעיר נתיבות

ההרשמה הסתיימה

ההרשמה לסטודנטים ב-100 ש״ח בלבד