פרויקטים זוכים | אות האדריכלות הישראלית | התאחדות האדריכלים

פרויקטים זוכים | אות האדריכלות הישראלית

פסלוני אות האדריכלות הישראלית – מפעל החיים
עוצבו ויוצרו על ידי ג’רמי לנגפורד, אמן אדריכלי בינלאומי בזכוכית

 

פסלוני אות האדריכלות הישראלית – קטגוריות המבנים
עוצבו ויוצרו על ידי האמן נמרוד עילם