השתלמות עורכי בקשה | ת״א | 20/3

20.03.2018 20.03.2018

פרטי האירוע

טופס הרשמה למועד ת״א | 11.3.2018

טופס הרשמה למועד ת״א | 20.3.2018 | ההדרכה מלאה

טופס הרשמה למועד חיפה | 13.3.18

טופס הרשמה למועד ירושלים | 14.3.18

 

מייל למשלוח טופס ההרשמה:
u-architects3@barak.net.il

חזרה לאירועי ההתאחדות