40 על 40 | קול קורא לתערוכה ה-11

31.05.2023 31.05.2023