אודות | התאחדות האדריכלים

אודות

התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל

התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל הינה הגוף המקצועי היציג של אדריכלי ישראל. ההתאחדות מספקת שירותים מקצועיים לכלל האדריכלים הפעילים בישראל, כ-5,000 במספר.

ההתאחדות הינה חברה בלשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל ומייצגת במסגרת הלשכה את מקצוע האדריכלות.

 

מטרות התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל

מטרתה העיקרית של ההתאחדות כגורם מקצועי מוביל בתחום האדריכלות, היא לקדם את המקצוע ואת העוסקים בו.

יעדי ההתאחדות הם – קביעת עמדות בתחומי האדריכלות והתכנון המרחבי, להעלאת הרמה המקצועית של האדריכלות בישראל, שינויים בחקיקה ותקינה וקידום התכנון הלאומי. ההתאחדות משתפת פעולה עם מוסדות וגופים מקצועיים בענף התכנון הבנייה, בתי-ספר לאדריכלות ובינוי-ערים, ועם אגודות מקצועיות בינלאומיות.

 

מבנה ארגוני

ההתאחדות פועלת כגוף ארצי ומתבססת על 4 סניפים בחלוקה לפי מחוזות ותא מיוחד לאדריכלים צעירים.

הפעילויות העיקריות של ההתאחדות מתבצעות באמצעות הגופים הבאים:

 • גופים מנהלים וקובעי מדיניות – האסיפה הכללית, הועד המנהל (ועד ארצי), המזכירות וההנהלה.
 • סניפים – סניפי ירושלים, תל-אביב והמרכז, חיפה והצפון, באר-שבע והדרום, ותא לאדריכלים צעירים.
 • ועדות מקצועיות – כ-12 ועדות ארציות, כ-10 ועדות בסניפים.
 • קבוצות עבודה (במתכונת ה-UIA) – פעילות מקצועית בכ-5 קבוצות עבודה.
 • פעילות ארגונית בועדות – ועדות ביקורת, כספים, חברים, לשכת יעוץ (מקצועי, משפטי).

כל הפעילויות מתבצעות על-ידי חברי ההתאחדות בהתנדבות.

 

ייצוג

להתאחדות, כגוף המייצג את האדריכלות בישראל, יש ייצוג בכל המוסדות העוסקים בתכנון ובנייה.

 • המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ועדת תקנות ובנייה
 • המועצה להנדסה ואדריכלות
 • ועדות תכנון ובנייה מחוזיות, ועדות ערר, ועדות מקומיות
 • הועדה המייעצת לרשם המהנדסים והאדריכלים
 • ועדות היישום לדו”ח זיילר
 • ועדות אתיקה במשרד התמ”ת
 • מכון התקנים – ועדה טכנית (ראשית), ועדות מומחים.

 

פעילות בין-לאומית

ההתאחדות משתתפת בפעילותם של הגופים המקצועיים המרכזיים בארץ.

 • חברות בארגון האדריכלים העולמי – UIA, השתתפות בפעילות קבוצות העבודה של הארגון.
 • ארגון אדריכלי הים התיכון – UMAR.
 • השתתפות וייצוג בכנסים ותערוכות בינלאומיים בחו”ל.

 

תחומי הפעילות המקצועית

הפעילויות העיקריות ומבחר פרוייקטים של ההתאחדות הן:

 • ייזום תחרויות תכנון
 • פירסום עמדות מקצועיות 
 • דיונים מקצועיים 
 • הענקת פרסים מקצועיים – פרס עזריאלי לפרוייקטי גמר, פרס אטיאס לאדריכלים צעירים, פרס רוקח, פרס רכטר.
 • ארגון כנסים ואירועים
 • ארגון סיורים מקצועיים – במסגרת “ארכי-תור” במקומות שונים בארץ.
 • ארגון השתלמויות וקורסים
 • ארגון ימי-עיון
 • הפקת תערוכות – תמונת מצב פעילות אדריכלית: תערוכות ביקורתיות, תחרויות, תערוכות יחיד, אדר’ צעירים וסטודנטים.
 • הפקת ספרים וקטלוגים 
 • ייזום וסיוע בחקיקה – בכנסת ובועדות בנושא חוק ותקנות התכנון והבנייה, בטיחות ומילוט, נגישות, קוד הבניה ועוד.
 • דיון באתיקה מקצועית – דיון וטיפול בפניות של אדריכלים ושל אזרחים.
 • קידום זכויות יוצרים – טיפול בחוק זכויות יוצרים, הגנה מפני פגיעה בזכויות יוצרים.
 • קיום בוררויות, חוות-דעת וגישור – טיפול בפניות להסדרת מחלוקות מקצועיות.
 • רישום, רישוי וייחוד פעולות לאדריכלים – קביעת אמות-מידה לרישום ולרישוי אדריכלים.
 • קשר עם האקדמיה – תכניות לימודים ובחירת עבודות מצטיינות – הטכניון, בצלאל, אוניברסיטת ת”א, אריאל, ויצ”ו חיפה.
 • קשרי חו”ל – במתכונת קבוצות ה-UIA, UMAR-מבני חינוך, בנייה בת-קיימא, שימור ומורשת, תיירות, ספורט ונופש.

 

פירסומים ותקשורת

ההתאחדות פועלת להביא לידיעת הציבור המקצועי והציבור הכללי את דבר פעילותה.

 • ניוזלטר ההתאחדות – מידעון אינטרנטי שבועי, על פעילויות ההתאחדות ואירועים מקצועיים.
 • אתר ההתאחדות

התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל היא גוף פעיל ומתחדש, מייצג ומשפיע, בית מקצועי וחברתי לאלפי האדריכלים בישראל.

יו”ר ההתאחדות: אדר’ ארנה אנג’ל

אדר’ אורלי כהן מואס – ועד ארצי

אדר’ אילת מליס כהן – ועד ארצי

אדר’ איתי בן-חיים – ועד ארצי

אדר’ אלונה ליפשיץ – ועד ארצי וחברה בועד סניף ירושלים

אדר’ אסף אשרוב – יו”ר סניף תל אביב ומרכז וחבר ועד ארצי

אדר’ גל פרץ – יו”ר תא הצעירים וחברת ועד ארצי

אדר’ דינאי אורנשטיין – יו”ר סניף ירושלים וחבר ועד ארצי

אדר’ דקל אביסדריס – ועד ארצי

אדר’ הדר דאי – ועד ארצי

אדר’ ויקטור אבקסיס – ועד ארצי וחבר בועד סניף תל אביב ומרכז

אדר’ חגית חרותקה  – ועד ארצי

אדר’ ישראל ברטון – ועד ארצי וחבר בועד סניף תל אביב ומרכז ובועד תא צעירים

אדר’ מור פרבשטיין – יו”ר סניף חיפה וחברת ועד ארצי

אדר’ נדב הייפרט – ועד ארצי

אדר’ סלמה מילסון-ארד – ועד ארצי וחברת ועד סניף ירושלים.

אדר’ אורנת אורית – ועדת ביקורת

אדר’ עידית מן – ועדת ביקורת

 

נהלי ועד ארצי

סיכום אסיפה כללית 22.09.22

אסיפה כללית 22.09.22

אסיפה כללית 21.8.23ֿ

מצגת 2022 עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל

 

סיכום ועד 11.1.2021

סיכום ועד 23.2.2021

סיכום ועד 13.4.2021

סיכום ועד 24.5.2021

סיכום ועד 19.7.2021

סיכום ועד 16.8.2021

סיכום ועד 13.9.2021

סיכום ועד 11.10.2021

סיכום ועד 27.12.2021

סיכום ועד 20.3.2022

סיכום ועד 10.4.2022

סיכום ועד 8.5.2022

סיכום ועד 12.6.2022

סיכום ועד 20.7.2022

סיכום ועד 2.11.2022

סיכום ועד 29.1.2023

סיכום ועד 15.3.2023

סיכום ועד 14.6.2023

סיכום ועד 21.7.2023

סיכום ועד 17.12.2023

סיכום ועד 10.1.2024

סיכום ועד 7.2.2024

 

xh

יו”ר הסניף: אדר’ אסף אשרוב

התנגדות לתוכנית 152-1084599 – תוספת זכויות למתחם מעורב שימושים במרכז קריית יערים – התנגדות מטעם התאחדות האדריכלים

התנגדות התאחדות האדריכלים לתכנית שימור מצודת אייל וחשיפתה לציבור והקמת מלון, גבעת התנ”ך – כתף הינום, בירושלים 04-01-2024

פגישת חברי ועד מספר 9 – 16-01-2023

פגישת ועד וחברים נוספים מספר 8 – 05-07-2022

סקיצה ירושלמית 1

בינוי שפוי – פגישה 1

סיכום פגישה עם אדריכל העיר ירושלים 17.9.20

פגישה 2

עמותת רפאים במושבות – תגובה

פגישה 3

סיכום פגישה עם הרשות לפיתוח ירושלים

סיכום פגישה עם מהנדס העיר ירושלים

סקר מחלקות עירייה

כנסת 2040 – נייר עמדת התאחדות האדריכלים

סיכום ועד 3.12.20

פגישה 4

תדריך אדריכל העיר לעריכת בקשות להיתרי בניה

סיכום פגישה עם אדריכל העיר ירושלים 3.3.21

רישוי בנייה בירושלים – שאלות ותשובות 10.1.22

מכתב למוריה – ציון צוות התכנון

תשובת החברה

בית אליעזר ותלמה ילין – התנגדות להריסתו – 2018

בית אליעזר ותלמה ילין – התנגדות להריסתו ודרישה לשימורו המלא – מאי 2022

אדר’ אורנת אורית

אדר’ מן עידית

ועדת כספים

אדר’ ארנה אנג’ל

אדר’ ברטון ישראל

 

ועדת רגולציה

יו”ר הועדה – אדריכל בני פרי, V5 אדריכלים, לשעבר אדריכל העיר גבעתיים

אדריכל רמי מרש

אדריכלית אורית אורנת – אורנת שפירא אדריכלים

אדריכלית ורדית איזק – מנהלת אגף בקרת ועדות מקומיות, מנהל התכנון

אדריכל גיא דוננפלד- מתכנן חברת נמלי ישראאל, ולשעבר מהנדס מועצה מקומית תמר, מנכ”ל איגוד מהנדסי ואדריכלי העיר

אדריכל אייל איצקין – איצקין אדריכלים

אדריכל יוסי גפני – מהנדס מועצה מקומית עומר

אדריכלית עדי עייני – ישר אדריכלים

אדריכל אריה שילה – אריה שילה אדריכלים, יו”ר הארגון לשעבר

אדריכלית שרה רותי, מנכ”לית פורום שרת

אדריכל אסף אשרוב- תואם אדריכלים, יו”ר סניף תל אביב בהתאחדות

אדריכל מאיר אלואיל – סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת רישוי בניה בעיריית תל אביב

אדריכל מיקי קפון- מהנדס העיר אופקים

אדריכל הוגו שפנגנטל- לשעבר אדריכל ראשי/משנה למנכ”ל משה”ב ומנהל הקמה של מכון הבקרה הישראל

אדריכלית גל גבריאלי- אדריכלית העיר לוד

 

ועדת ייחוד פעולות

ויקטור אבקסיס – יו”ר

דינאי אורנשטיין

יעל קרמה

שרון דינור

נעמי אנג’ל

 

ועדה לאיכות אדריכלית

אודי כסיף – יו”ר

ארז אלה

אסף לרמן

אלס ורבקל

יועצת לועדה: גנית מייזליץ כסיף

 

ועדת קשרי חוץ

עדנה לנגנטל – יו”ר

יצחק ליפובצקי-ליר

 

אסנת גנץ – מנכ”לית ההתאחדות

osnat.gantz@isra-arch.org.il

 

דפנה גלעין  – מלגאית תחת המלגה לסטודנטים לאדריכלות ע”ש “הקרן להנצחת מרדכי ורוזה אטיאס”

דפנה יחזקאל  – מלגאית תחת המלגה לסטודנטים לאדריכלות ע”ש “הקרן להנצחת מרדכי ורוזה אטיאס”

אחראיות מדיה ורשתות חברתיות

אחראיות על ניהול האתר, הניוזלטר וערוצי המדיה של ההתאחדות.

isra.arch.digital@gmail.com

 

לימור יוסיפון גולדמן – אוצרת הגלריה בבית האדריכל

אדריכלית עצמאית ואוצרת הגלריה בבית האדריכל

lyossifon@gmail.com

 

אני חותם/ת בזאת על אמנת האדריכלי ישראל, ומתחייב/ת לפעול לאורה ועל פי העקרונות המובאים בה, כאדריכל/ית, כמתכנן/ת וכאחראי/ת על עיצוב הסביבה.

זכות ואחריות גדולה ניתנו בידי להיות שותף/ה בעיצוב הסביבה בה אני חי/ה, עבודתי תלבש צורה שונה מעת לעת, אך עם זאת אתחייב לפעול תמיד בהתאם לעקרונות האמנה.

החזון, צו המצפון, החוק וכללי האתיקה המקצועיים, הם שינחו אותי ויכוונו את צעדי בעבודתי, בכל עת אשאף למצוינות לטוב ביותר שביכולתי להעניק, תוך גילוי אחריות וחדשנות.

כל שאעשה, יהא תמיד תוך התחשבות בערכי הקהילה, אדם, טבע ונוף, אראה עצמי בעבודתי כנציג הקהילה והאדם, וכנושא קולם של החי, הצומח, והדומם תוך גילוי מעורבות ואחריות בעיצוב הסביבה.

לנגד עיני יעמדו – יושר מקצועי, שמירה על כבודו וטובתו של הלקוח באשר הוא, ושמירה על טובת כלל הציבור בהווה ובדורות הבאים.

אפעל לקידום ולפיתוח הרמה המקצועית, והידע המקצועי הקיים, אראה זכות ומחויבות לשתף בידע שברשותי את עמיתיי למקצוע, ואנחיל את אהבת המקצוע ומורשתו לכלל הציבור הרחב.

אכבד ואנהג בדרך ארץ עם עמיתי למקצוע ועם השותפים הרבים ליצירה האדריכלית באשר הם.

נושא אני עיני אל כבוד המקצוע, אל מורשתו ומעמדו, אל היופי והתרבות שבכוחי ליצור ולשמר, אל החוק וכללי האתיקה המחייבים אותי תמיד, ואל עקרונות אמנה זו, תקוותי להגשים את המטרות והעקרונות המנחים אותי באמונה, ביצירתיות, באהבת המקצוע ואהבת האדם.

עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל

(ע”ר 58-029-009-6)

תקנון העמותה

 1. שם העמותה

1.1. שם העמותה הוא “עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל (ע”ר)”

1.2. בלועזית “ISRAEL ASSOCIATION OF UNITED ARCHITECTS (R.A.)”

 1. מען

2.1. רחוב המגדלור  15, יפו, “בית האדריכל”.

 1. גוף משפטי

3.1. העמותה רשומה במרשם העמותות ע”ר 58-029-009-6 בהתאם לחוק העמותות, תש”ם – 1980.

 1. מטרות העמותה

4.1. לפעול על מנת לאגד את כלל ציבור האדריכלים ולארגנם בעמותה יחודית, עצמאית, המבוססת על אינטרסים מקצועיים משותפים, בכפוף להסכמתם.

4.2. לפעול ולהשפיע על חיי החברה, התרבות והסביבה, תוך מעורבות פעילה וקביעת עמדה בתחומי האדריכלות והתחומים הקשורים בהם.

4.3. לפעול להעלאת הרמה המקצועית של האדריכלים והאדריכלות בישראל   לרבות תחרויות, תערוכות, כנסים, ימי-עיון ושמירת כשירות.

4.4.  לקבוע  עמדות מקצועיות.

4.5.  לפעול למינוי נציגים במוסדות תכנון ובניה,

4.6. לערוך  השתלמויות לאדריכלים ולציבור הרחב.

4.7. לפעול למען שמירת המורשת האדריכלית בארץ לרבות  פעיליות חינוך בקהילה.

4.8. לפעול לשמירה  איכות  הסביבה לטובת הארץ,העיר והתושבים בה.

4.9. לשתף פעולה עם מוסדות ההכשרה וההסמכה של אדריכלים ועם ציבור הסטודנטים לאדריכלות בישראל.

4.10. להקים לשכה סטטוטורית

4.11. לפעול למען  הפקת חומר מקצועי לרבות, ביטאון מקצועי, חוזרים לחברים.

4.12. העמותה תפעל למתן שירותים ולרווחת העמיתים.

 

 1. סמכויות העמותה

5.1. לבצע פעילות מקצועית, לרבות קביעת עמדות מקצועיות, לפעול למינוי נציגים במוסדות תכנון ובניה, תחרויות, תערוכות, כנסים, ימי-עיון, השתלמויות, הפקת חומר מקצועי לרבות, ביטאון מקצועי, חוזרים לחברים.

5.2. לקבוע סניפים לעמותה בירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע ומקומות נוספים, וכמו-כן לקבוע תאים מקצועיים, שונים, לפי החלטת הוועד הארצי ולהקצות סמכויות ותקציבים לסניפים לצורך ביצוע פעילות מקצועית בהם.

5.3. לייצג את חברי העמותה בפני כל גורם בענייני העמותה.

5.4. לטפל בבעיות אתיקה מקצועית, זכויות יוצרים, ולקבוע כללים ומדיניות בעניינים אלה.

5.5. לקבוע תכנית פעולה ותקציב לעמותה.

5.6. לפעול לשיתוף פעולה ארגוני מקצועי עם אגודות, עמותות, ארגונים ויועצים בענף הבניה, ובשיתוף פעולה עם ציבור הבונים והעוסקים בתחום.

5.7. לנהל את הפעילות הכספית של העמותה, במסגרת תקציבה.

5.8. למנות גופים ובעלי תפקידים לצורך ביצוע והשגת מטרות העמותה.

5.9. לפעול לקידום מטרות העמותה באמצעות פעילות ציבורית בכנסת, בממשלה ובמוסדות ציבור אחרים, ובכל דרך שהועד הארצי ימצא לנכון.

5.10. לחזק את הקשר עם אגודות מקבילות בעולם וזאת תוך כוונה להפיץ את הישגי האדריכלים בישראל וליידע את חבריה על המתרחש בעולם בתחומים הרלבנטיים.

5.11. להקים ועדת מעקב לגבי פרויקטים שונים לצורך קביעת עמדה מקצועית של העמותה.

5.12. לעשות כל פעולה חוקית, שאינה למטרות רווח,להשגת מטרות העמותה.

5.13. להקים מערכת הטבות והנחות לחברים ובכללם מועדון חברים וארגון צרכנים.

5.14. הועד הארצי רשאי לקבוע לגבי כל תחום סמכותו את דרכי הפעולה והאמצעים להשגתם.

5.15. לחבור לארגונים אחרים ולפעול בשיתוף פעולה למען הגשמת מטרות העמותה.

5.16. להעסיק עובדים, נותני שירותים, קבלני משנה וספקים, למימוש מטרות העמותה ולשם תפעולה השוטף של העמותה.

5.17. להתאחד עם גופים מקצועיים אחרים לקידום מטרות העמותה מבלי לפגוע במטרות העמותה.

5.18. לקיים מוסדות לבוררות, לאתיקה, לגישור, לפישור ולמתן חוות דעת מקצועית.

5.19. לבצע פעילות מקצועית בתשלום או שלא בתשלום.

 1. חברות בעמותה

6.1. זכאות ל חברות בעמותה

6.1.1. כל מי שהיה חבר באגודת האדריכלים ומתכנני הערים בלשכת המהנדסים והאדריכלים, בעת ייסוד העמותה ובעת התחלת הפעלתה בשנת 1998, זכאי להיות חבר בעמותה.

6.1.2. כל מי שהינו אדריכל רשום, כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי”ח – 1958, או בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמאי מוכר על ידי המל”ג במקצועות האדריכלות זכאי להיות חבר בעמותה.

6.1.3. הועד הארצי ייקבע נהלים לגבי קבלת סטודנטים לאדריכלות ותכנון ערים, כחברים נספחים, זאת לקראת סיום לימודיהם, בכפוף להסכמתם לכך.

6.1.4. הוועד הארצי יוכל לקבוע בהחלטתו מעמד של “ידיד העמותה” למי שאינם זכאים להצטרף לעמותה כחברים מן המניין. הועד יקבע את זכויותיהם וחובותיהם של ידידי העמותה, ובלבד שלא תהיה לידידי העמותה זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.

דבר החלטה על צירוף ידידים לעמותה תפורסם באתר העמותה ובידיעון העמותה, לרבות תנאי ההצטרפות זכויות וחובות ידיד העמותה.

6.2. תנאים לחברות בעמותה.

6.2.1. עמידה בקריטריונים לחברות כמפורט בתקנון זה, על שינוייו.

6.2.2. החבר הביע בכתב את רצונו, להצטרף לעמותה ואישר כי הבין וקיבל את האמור בתקנון, בחתימתו על טופס הרשמה לעמותה.

6.2.3. החברות בעמותה היא על בסיס אישי בלבד.

6.2.4. מספר חברי העמותה אינו מוגבל.

6.2.5. תנאי להצטרפות ולחברות בעמותה, יהיה תשלום דמי החבר בגובה אשר ייקבע על ידי מוסדות.

6.3. קבלת חברים

6.3.1. אדם החפץ להצטרף כחבר בעמותה לאחר הקמתה ימלא טופס בקשה להצטרפות לעמותה בנוסח כדלקמן:

“אני (שם, מען, מס’ ת.ז.) מבקש להיות חבר בעמותת אדריכלים מאוחדים בישראל. ע”ר. קראתי והבנתי את תקנון העמותה ואני מקבל עלי את האמור בו.

אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את החלטות העמותה על  אורגניה.

ידוע לי, כי בסוף שנה קלנדארית במידה ולא אסדיר את תשלום דמי החבר לשנה העוקבת, כפי שיקבע ע”י העמותה, חברותי  בעמותה תפסק, בכפוף להזדמנות נאותה להשמיע את טענותיי בפני ועדת חברים “.

6.3.2. ההחלטה בדבר אי-קבלת מבקש –ה נמנה על הנזכרים בסעיף  6.1. לעיל כחבר העמותה, נתונה בידי וועדת החברים והיא טעונה הנמקה בכתב.

6.3.3. סירבה וועדת החברים לקבל את המבקש, ראשי הוא לערור על הסירוב בפני הוועד הארצי של העמותה אשר ידון בערעורו במועד הקרוב בו הוא מתכנס ויתן למערער הזדמנות נאותה לשטוח את טענותיו לקבלתו לעמותה.

6.4. זכויות החבר

6.4.1. זכויות החבר הן:

 • לקבל שירותים מהעמותה כמפורט בסעיף 5 לעיל.
 • לקבל מידע שוטף על פעולות העמותה ומוסדותיה.
 • להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה.
 • לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.

6.4.2. זכויות החבר מותנות במילוי חובותיו המפורטות להלן.

6.4.3. זכויות “ידיד העמותה” ו”חבר נספח”, אינן כוללות את הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.

6.5. חובות החבר

6.5.1. חובות החבר הן

 • לקיים הוראות תקנון העמותה ולבצע את החלטות מוסדותיה.
 • לפעול עפ”י תקנות האתיקה המהנדסים והאדריכלים (כלליים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), התשנ”ה – 1994. וכן את כללי האתיקה המקצועית, כפי שייקבעו וייפורסמו מעת לעת (להלן: “כללי האתיקה”).
 • לשלם את תשלום דמי החבר השנתיים עד תחילת שנת חברות קלאנדארית, כפי שייקבע מעת לעת ע”י העמותה.

6.6. הליכים משמעתיים כנגד חבר העמותה

6.6.1. ועדת החברים רשאית להמליץ בפני הוועד הארצי, לנקוט בצעדים משמעתיים כנגד חבר, לרבות על התליית חברותו ו/או הפסקת חברותו ו/או שלילת מי מזכויותיו כולן או חלקן לתקופה שלא תעלה על שנה.

והכל לאחר ששמעה בהליך הוגן את החבר ונתנה לו הזדמנות נאותה להגן על חברותו.
בהתקיים אחת מעבירות המשמעת המפורטות להלן:

 • החבר לא קיים את הוראות התקנון ו/או החלטות האסיפה הכללית ו/או החלטות מי ממוסדות העמותה.
 • החבר פעל בניגוד למטרות העמותה.
 • החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
 • החבר הורשע בעבירה על כללי האתיקה.
 • החבר הורשע בעבירה על חוק התכנון והבניה, התשכ”ה – 1965, בנסיבות מחמירות.

ועדת החברים רשאית להמליץ לוועד הארצי לפרסם את החלטתה בעניינו של חבר, עם או בלי שם החבר, בבטאון העמותה.   

6.6.2. לאחר קבלת המלצת וועדת החברים, הוועד הארצי יחליט על נקיטת אמצעים משמעתיים כנגד חבר העמותה וזאת רק לאחר מתן זכות נאותה לחבר להשמיע את עמדתו, בתוך 30 יום מיום המלצת וועדת החברים לוועד הארצי.

6.6.3. החלטת הוועד הארצי על הפסקת חברותו של חבר תלויה באישרור האסיפה הכללית באסיפתה הקרובה ו/או באסיפה מיוחדת אשר תקבע לשם כך.

6.6.4. חבר אשר הוצא מהעמותה לא יהא זכאי לזכות כלשהי כחבר בה, וכמו כן לא יהא זכאי להחזר דמי החבר לשנה השוטפת.

6.7. הפסקת חברות

6.7.1. החברות בעמותה נפסקת בקרות אחד מאלה: מוות החבר, או פרישתו והודעתו על כך בכתב לעמותה, או הפסקת חברותו בעמותה בשל הליך משמעתי כמפורט לעיל, או אי-תשלום דמי החבר כמפורט לעיל.

 

 1. מוסדות העמותה

7.1. “האסיפה הכללית” – מקור סמכותה הוא בחוק ובתקנון  

7.2. “הוועד הארצי”  –  מקור סמכותה הינה אסיפה הכללית.

7.3. “מזכירות”  –  מקור סמכותה הינו הוועד

7.4. “ועדי סניפים”   – מקור סמכותם הנה האסיפה הכללית.

7.5. “ועדת חברים”  –   מקור סמכותה הינו הוועד הארצי.

7.6. “ועדת ביקורת”  – מקור סמכותה הוא האסיפה הכללית.

7.7. “גופים ובעלי תפקידים” – הוועד הארצי רשאי למנות גופים  ובעלי תפקידים נוספים אשר יהיו מורכבים מחברי ועד בלבד ולהאציל בידיהם מסמכויותיו, בין אם באופן קבוע ובין אם אד-הוק.

סמכות הפיקוח על גופים ובעלי תפקידים אלו תהיה בידי הוועד הארצי.

מינוי ו/או בחירת הגוף יפורסם באתר האינטרנט של העמותה סמכויותיו והגוף אליו הוא מדווח. כמו כן יפורסם מעת לעת, לפי הצורך, דיווח על פעולותיו.

 1. האסיפה הכללית

8.1. הוראות כלליות

8.1.1. כל חבר עמותה זכאי להשתתף באסיפה הכללית.

8.1.2. . באסיפה הכללית לכל חבר זכות הצבעה בקול אחד.

8.1.3. זימון לאסיפה כללית ייעשה על ידי הוועד הארצי ו /או מי שרשאי לזמן את האסיפה באופן שייקבע על ידם, ובלבד שתיתן לחברים הודעה לפחות 15 יום מראש. בזימון לאסיפה ייקבעו יום, שעה, מקום וסדר היום לאסיפה.

8.1.4. יו”ר האסיפה הכללית הוא יו”ר ההוועד הארצי המכהן,או מי שייקבע כממלא מקומו.

8.1.5. האסיפה הכללית רשאית לקבוע ברוב רגיל את נוהל הדיון ולשנות את מהלך הדיון בסדר היום.

8.1.6. הקוורום לאסיפה הכללית הוא מחצית ממספר החברים בעמותה.

לא נכח בשעה היעודה הקוורום הנדרש, תיפתח הישיבה חצי שעה מאוחר יותר בכל מספר משתתפים, שלא יפחת מארבעים חברים.

לא נכח קוורום כאמור לעיל, תתקיים האסיפה הכללית למעט קיום בחירות ולמעט קבלת החלטות בקשר לשינוי תקנון, שינוי שם, שינוי מטרות ופרוק עמותה, ולחברים יישלח דיווח בכתב שתוכנו זהה לנדרש עפ”י התקנון.

8.1.7. החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב רגיל ובהצבעה גלויה, אלא אם נקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית, ברוב רגיל ובהצבעה גלויה.

להצבעתו של יו”ר האסיפה הכללית תהא זכות הכרעה במקרה של שוויון קולות בהצבעה.

8.1.8. באסיפה הכללית יירשם פרוטוקול.

8.2. אסיפה כללית רגילה

8.2.1. אסיפה כללית רגילה תזומן אחת לשנה, אלא אם התקיים כינוס ועידה של העמותה במועד סמוך לכך.

8.2.2. האסיפה הכללית תשמע דיווח של הוועד הארצי על פעולותיה, דיווח ועדת הביקורת, דו”ח כספי של הגזבר, תכנית עבודה ותקציב לשנה הקרובה.

8.2.3. האסיפה הכללית תדון בכל נושא שיהיה על סדר יומה, למעט נושאים שפורטו בסעיפים ‏8.3.3 עד ‏8.3.5 להלן.

8.3. אסיפה כללית מיוחדת

8.3.1. אסיפה כללית מיוחדת תזומן בהודעה של 30 יום מראש לפחות ע”י הוועד הארצי או ועדת הביקורת, או עפ”י פניה בכתב של 10% מחברי העמותה, או אם יוחלט על עריכתה במהלך אסיפה כללית.

8.3.2. ניתן לזמן אסיפה כללית רגילה גם כאסיפה כללית מיוחדת, ובלבד שניתנה על כך הודעה מראש כנדרש.

8.3.3. רק באסיפה כללית מיוחדת ניתן לבצע שינוי בתקנון העמותה.

הזימון לאסיפה כללית מיוחדת לשינוי התקנון יכלול את פרסום התקנון המוצע באמצעים המקובלים בעמותה לפרסום הודעות בקרב החברים.

האסיפה המיוחדת רשאית לשנות את הצעת השינוי לתקנון. שינוי התקנון יהא תקף רק אם נוסח התקנון לאחר השינוי המוצע הועמד להצבעה נוספת ונרשם כי אושר בפרוטוקול.

8.3.4. ניתן לקבוע את קיומן של  בחירות שלא מן המניין ו/או שלא במועדן באסיפה מיוחדת, שזומנה לצורך זה מראש ו/או בהחלטת הועד המנהל להתפזר.

8.3.5. פרוק העמותה ניתן שייעשה רק באסיפה כללית מיוחדת, אשר זומנה מראש לצורך זה.

8.3.6. נכללו הצעות לשינוי התקנון ו/או ביצוע בחירות ו/או פירוק העמותה בסדר היום של האסיפה הכללית המיוחדת, לא תוכל האסיפה לשנות את סדר קדימותם בסדר היום על אף האמור בסעיף ‏8.1.5 לעיל.

8.4. אסיפה כללית לשם בחירות

8.4.1. האסיפה הכללית תבחר את יו”ר העמותה, את חברי ההוועד הארצי, את חברי ועדת הביקורת, את יושבי ראש סניפי ותאי העמותה, ואת חברי הסניפים והתאים, בבחירות אישיות אחת לשלוש שנים לפחות, או עם סיום כהונתו של כל אחד מהם בנפרד.

יו”ר העמותה, חברי העמותה, וועדת הביקורת ייבחרו על ידי כלל חברי העמותה ואילו יושבי ראש וחברי סניפי ותאי העמותה ייבחרו על מי שזכאים להימנות על אותו סניף או תא.

8.4.2. מועמדים שלא נבחרו, יהיו ממלאי מקום לנבחרים לפי סדר הבחירה.

8.4.3. היה ויסיים מי מהנבחרים את כהונתו בטרם הבחירות, למעט יו”ר העמותה ויו”ר ועדת הביקורת, יחליפו  הבא אחריו על פי סדר הבחירה בבחירות.

לא היה אחריו מועמד יערכו בחירות אד הוק לבחירת מחליף לנבחר שסיים את כהונתו.

8.4.4. בהחלטה של הועד המנהל ערב הבחירות יהיה ניתן לקבוע, בהחלטה ללא מתנגדים, כי הבחירות תערכנה בכתב תוך שמירה על חשאיות ההצבעה בדרך שתקבע ועדת הבחירות.

 

 1. בחירות כלליות למוסדות העמותה

התקבלה החלטה על ידי הוועד הארצי על קיום בחירות כלליות ומועדן, מן המניין או שלא מן המניין, יחולו ההוראות הבאות:

9.1. וועדת הבחירות

9.1.1. ועדת הבחירות תמונה ע”י ועדת הביקורת 60 יום לפני הבחירות. וועדת הביקורת תמנה לוועדת הבחירות 3 חברים. חברי וועדת הבחירות לא יהיו חברי ההוועד הארצי ולא מועמדים לוועד הארצי ו/או לוועדת הביקורת ו/או חברים בה.

9.1.2. בנוסף לחברי וועדת הבחירות תמנה וועדת הביקורת מבין חבריה נציג אחד במעמד של משקיף שאיננו משתתף פעיל אלא מדווח לוועדת הביקורת על פעילות וועדת הבחירות. המשקיף לא יהיה מועמד בבחירות.

9.1.3. ועדת הבחירות תקבע כדלקמן:

 • סדרי הבחירה ותהליך הבחירות.
 • בדיקת ספר הבוחרים וקביעת מועד קובע לסגירת רשימת בעלי זכות ההצבעה בעמותה.
 • נוסח הודעת הבחירות לרבות קביעת רשימת התפקידים המועמדים לבחירה ומועד אחרון להגשת מועמדויות.
 • בדיקת המועמדים בבחירות ואישורם, כמו גם, אופן הערעור על החלטת וועדת הבחירות לפסילת מועמד והמועד לערעור.
 • קביעת אופן ביצוע תעמולת הבחירות, לרבות אמצעי המדיה בהם תבוצע התעמולה, איסופה וניהול פרסומה.
 • קביעת דרך ההצבעה ואופן ספירת הקולות בכל דרך אפשרית הניתנת לביקורת.
 •  קביעת מועד לפרסום תוצאות הבחירות ומועד לערעור על תוצאותיה.

9.1.4. בהחלטות מקבילות של הוועד הארצי וועדת הבחירות גם יחד, ניתן שייקבע, כי הבחירות תיערכנה בכתב באמצעות הדואר, תוך שמירת חשאיות ההצבעה ע”י שימוש במעטפות כפולות או בכל דרך אחרת שתקבע ועדת הבחירות שאיננה קיום הבחירות בבמהלך האסיפה הכללית עצמה.

9.2. אופן ביצוע הבחירות למוסדות עמותה

9.2.1. יושבי ראש הסניפים והתאים וחברי וועד הסניפים והתאים, ייבחרו על ידי חברי הסניף ו/או התא אליו הם שייכים.

9.2.2. יו”ר העמותה ו-7  חברי הוועד הארצי ייבחרו על ידי כלל בעלי זכות הבחירה בעמותה.

9.2.3. 9 חברי הוועד הארצי הנוספים, ייבחרו בבחירות סקטוריאליות כאמור להלן:

 • תא אדריכלים צעירים ימנה 5  חברים כולל יו”ר. יו”ר תא האדריכלים הצעירים, יהיה חבר בוועד הארצי.
 • וועד סניף באר שבע ימנה 5 חברים כולל יו”ר. יו”ר סניף באר שבע, יהיה חבר בוועד הארצי.
 • וועד סניף ירושלים ימנה 9 חברים כולל יו”ר. היו”ר והראשון במניין הקולות בסניף ירושלים יהיו חברים בוועד הארצי.
 • וועד סניף חיפה ימנה 9 חברים כולל יו”ר. היו”ר והראשון במניין הקולות בסניף חיפה יהיו חברים בוועד הארצי.
 • וועד סניף תל אביב ימנה 15 חברים כולל יו”ר. היו”ר ושני הראשונים במניין  הקולות בסניף תל אביב יהיו חברים בוועד הארצי.
 • במידה ונבחר מועמד ברשימת הסניפים גם ברשימת התאים יהא רשאי למלא את שני התפקידים ולחלופין לוותר על אחד מהם, שאז ימונה לתפקיד עליו ויתר, הבא אחריו ברשימת הנבחרים.
 • במידה ומועמד נבחר גם ברשימה הארצית וגם ברשימת הסניפים ו/או התאים, יחשב כאילו  נבחר ברשימה הארצית. הסניף ו/או התא אליו הוא שייך  ישלח את הבא אחריו ברשימת הנבחרים.
 •  וועדת הבחירות בצוותא עם הוועד הארצי יהיו רשאים להוסיף תאים סקטוריאליים שאינם גיאוגרפיים, לקבוע את מספר החברים בהם וכן את כמות החברים שיישלחו כנציגי התא בוועד הארצי.

9.2.4. קוורום לקיום בחירות כלליות הינו כאמור בסעיף ‏8.1.6 לעיל.

במקרה שלא יהיה קוורום באסיפה שבה נערכות בחירות, ימשיכו המוסדות בתפקידם למשך לא יותר מחצי שנה נוספת, ולאחר-מכן תיקרא אסיפת בחירות נוספת ובה יתקיימו בחירות בכל קוורום שיהיה נוכח.

9.2.5. הוראות סעיף זה בשינויים המחוייבים יחולו גם לעניין בחירות אד-הוק, שיקראו להחלפת חבר מכהן שהפסיק את חברותו מכל סיבה שהיא ולא נמצא לו מחליף ברשימת הנבחרים.

 1. יו”ר העמותה

10.1. יו”ר העמותה יבחר ע”י האסיפה הכללית וישמש כיו”ר הוועד הארצי.

10.2. סמכויות יו”ר העמותה הן כסמכויות שאר חברי הוועד הארצי, למעט זכותו להכריע בהחלטה אשר קיים שוויון בהצבעת הוועד הארצי לה.

10.3. על יו”ר העמותה חלות כל התקנות המתייחסות לחברי הועד הארצי האחרים.

10.4. נפסקה כהונת יו”ר העמותה, ימשיך לשמש בתפקידו עד לבחירת יו”ר חדש אשר ימונה על ידי האסיפה הכללית, וזאת – לא יאוחר מאשר  90 יום מיום הפסקת הכהונה.

10.5. נבצר מיו”ר העמותה להמשיך בתפקידו כאמור לעיל, ימנה הוועד הארצי ממלא מקום מבין חבריו, ובלבד שהאסיפה תבחר ביו”ר חדש בתוך  90 יום.

10.6. הדחת יו”ר העמותה מתפקידו יכולה להיעשות על ידי האסיפה הכללית בכל עת. הדיחה האסיפה הכללית את יושב ראש הוועד מכהונתו לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית יושב ראש חדש לעמותה.

 1. הועד הארצי

11.1. הועד הארצי ימנה, לפחות 17 חברים, כולל יו”ר העמותה, והם נבחרים על ידי האסיפה הכללית.

11.2. הועד הארצי יפעל להגשמת מטרות העמותה (סעיף 4 לתקנון), וסמכויותיו הן כסמכויות העמותה המפורטות בתקנון.

11.3. החלטות הועד הארצי יתקבלו בהצבעה גלויה וברוב רגיל.

11.4. ליו”ר הועד הארצי זכות הכרעה במקרה של שוויון קולות בהצבעה.

11.5. הוועד הארצי יהא כפוף להחלטות האסיפה הכללית ולביקורת ועדת הביקורת של העמותה.

11.6. הועד הארצי ימנה עם כניסתו לתפקידו או בסמוך לכך מבין חבריו את הגופים כדלקמן:

11.6.1. גזבר –  הגזבר הינו מורשה חתימה בחשבונות העמותה וחתימתו תחייב את העמותה בצוותא חדא עם חתימת מורשה חתימה נוסף. הגזבר אחראי לניהול ענייניה הכספיים של העמותה.

11.6.2. ועדת כספים – ועדת הכספים תמנה 3 חברים ובהם ימנו יו”ר העמותה, גזבר העמותה וחבר ועד ארצי נוסף. חברי ועדת הכספים יהיו המורשים לחתימה בחשבונות העמותה ויהיו רשאים לחייבה בחתימת שניים מביניהם בצוותא חדא.

11.6.3. ועדת חברים – הועדה היא גוף הממליץ בפני הועד המנהל בעניינם של חברים קיימים ומועמדים המבקשים להימנות עם חברי העמותה. לרבות אך לא רק בענייני: קבלתם של חברים, משמעת מקצועית, אתיקה, משמעת במסגרת העמותה וברור טענות חברי עמותה האחד כנגד השני במסגרת יחסיהם בעמותה.

11.6.4. מזכירות – יו”ר העמותה, הגזבר, יו”ר ועדי הסניפים והתאים וכן חבר וועד ארצי נוסף יהוו את מזכירות העמותה.

תפקידה של המזכירות הנו תיאום פעילות הסניפים והתיאום בין הועד הארצי לסניפים ובין הסניפים לבין עצמם.

המזכירות תהא רשאית לזמן אליה יו”ר גופים בעמותה לשם דיווח ולדרוש העלאתם של נושאים להחלטת הועד המנהל.

11.6.5. ועדות משנה ובעלי תפקידים אחרים –

הועד הארצי רשאי למנות מבין חבריו, וועדות משנה ובעלי תפקידים ולהאציל להם מסמכויותיו, לרבות אך לא רק ייצוג העמותה בפני גופים חיצוניים ו/או ביצוע החלטות הוועד הארצי, אד-הוק ו/או באופן קבוע, לפי שיקול דעתו של הוועד הארצי ובהתאם להנחייתו.

הועדות ובעלי התפקידים ידווחו לוועד הארצי מעת לעת בהתאם לצורך על ביצוע תפקידם.

11.7. הוועד הארצי ינהל פרוטוקולים מישיבותיו. הפרוטוקול יכלול לכל הפחות: הצעת החלטה, תוצאות הצבעה על הצעת ההחלטה, ממונה על ביצוע ההחלטה ולו”ז לביצוע ההחלטה.

לבקשתו של חבר הועד הארצי, יכלול הפרוטוקול את דבריו של החבר במלואם, כפי שיכתיבם לפרוטוקול.

11.8. פסקה חברותו של חבר בועד הארצי, יתמנה במקומו הראשון בין ממלאי המקום, על ידי האסיפה הכללית.

11.9. לא יפעל חבר הוועד הארצי מטעם העמותה בשכר, למעט החזר הוצאות וגמול בהתאם להוראות תקנות העמותות (גמול ליו”ר וועד, לחבר וועד וועדת הביקורת בעמותה), תשס”ט –2009.

11.10. חבר עמותה לרבות חבר הוועד הארצי, אשר יישלח ו/או ימונה ו/או יומלץ מטעם העמותה לתפקיד ציבורי על פי חוק (דוגמת מינוי כחבר וועדה ציבורית) וישולם לו שכר בשל התפקיד הציבורי מגוף שאיננו העמותה, יהיה זכאי לשכרו זה ללא הגבלה בגין ביטול זמנו ועשייתו הציבורית. החבר ידווח לעמותה אחת לשנה על תשלומים אשר שולמו לו בגין תפקיד כאמור.

11.11. פעולות הועד הארצי יתואמו עם מוסדות העמותה עפ”י הצורך.

11.12. יו”ר הועד יהיה רשאי להציע לאסיפה הכללית להוסיף עד ארבעה חברי וועד ארצי נוספים וזאת מנימוקים שיירשמו.

11.13. הודעה מטעם יו”ר הועד, על סדר יום של האסיפה הכללית ובה תובא הצעה להוספת חברי וועד ארצי כאמור בסעיף 11.12, תועבר לידיעת חברי העמותה חודש טרם האסיפה. בהודעה יפורטו המועמדים המוצעים על ידי היו”ר והנימוק להוספת כל אחד כחברי ועד.

 1. סניפי ותאי העמותה:

12.1. ליו”ר ולועדי הסניפים ו/או התאים סמכויות וחובות המקבילות ליו”ר העמותה ולחברי הועד הארצי בהתאמה, בנושאים הקשורים באופן ייחודי לאזור פעילות הסניף ו/או התא.

12.2. על יו”ר הסניף וועד הסניף ו/או התא מוטלת האחריות לגיוס חברים לעמותה ולקיום פעילות העמותה באזור פעילותם ו/או בסקטור אליו הוא משתייך.

12.3. הכללים החלים על יו”ר העמותה וחברי הועד הארצי, יחולו בהתאמה על יו”ר וחברי ועד הסניפים ו/או התאים.

12.4. מספרם של הסניפים ו/או התאים וכן מספר חברי הועד בכל סניף ו/או תא, מעבר לסניפים ו/או התאים הקבעוים בתקנון, יקבע על ידי ועדת הבחירות בשיתוף הוועד הארצי בהחלטה משותפת מבעוד מועד.

 1. ועדת הביקורת.

13.1. בועדת הביקורת יהיו 3 חברים, שאינם חברי הוועד הארצי והם ייבחרו על ידי האסיפה הכללית.

13.2. ועדת הביקורת תקבע את יעדי הביקורת שלה לכל שנת ביקורת ואת נוהלי עבודתה.

13.3. בסמכותוועדת הביקורת לבצע כל פעולה חוקית, הנדרשת לדעתה לצורך מילוי תפקידה, לרבות נוכחות נציגיה כשמשקיפים בישיבות הוועד הארצי, קבלת דוחות כספיים באורח שוטף ופרסום דו”חות ביקורת.

13.4. דוחות ביקורת של ועדת הביקורת יפורסמו רק לאחר שניתן למבוקר זמן סביר להגיב ותוך פרסום תגובת המבוקר או העדרה של תגובה כחלק ממסמכי הביקורת והתייחסות אליה.

13.5. ועדת הביקורת תדווח לאסיפה הכללית על ממצאי פעולתה בכל שנה.

13.6. ועדת הביקורת ו/או מי מטעמה שמינתה לשם כך, יהיה זכאי לקבל לידיו, תוך זמן סביר ובמסגרת תקציבה השנתי של וועדת הביקורת, כל מסמך המצוי במשרדי העמותה ו/או מסמך שעמותה תקינה נדרשת להחזיק בו על פי כל חוק.

13.7. פקעה חברותו של חבר ועדת ביקורת, יתמנה במקומו הראשון מבין ממלאי המקום לתפקיד ועדת הביקורת. לא נמצא ממלא מקום, יצורף חבר ועדת ביקורת, בהצבעה פה אחד של חברי ועדת הביקורת הנותרים.

13.8. לצורך מילוי תפקידיה רשאית הועדה לשלוח דו”חות לחברים ולהמליץ על מינויו של מבקר חיצוני.

13.9. לצורך מילוי תפקידה רשאית ועדת הביקורת לפנות לעמותה על מנת שתפיץ בין החברים דו”חות מטעם ועדת הביקורת בין חברי העמותה ולהורות על פרסומם באתר האינטרנט של העמותה, ובלבד שניתנה למבוקר שהות להגיב ותגובתה הוכנסה לדו”ח וועדת הביקורת הגיבה לתשובת המבוקר.

13.10. נוכחה ועדת הביקורת כי יש בכך צורך חיוני, תהא רשאית להמליץ בפני האסיפה הכללית על מינוי של מבקר חיצוני ולהקצות את האמצעים הדרושים לכך. ולדרוש כי האסיפה הכללית תדון ותכריע בהמלצתה.

13.11. לצורך מילוי תפקידה ייקבע לוועדת הביקורת תקציב שנתי.

 1. נוהלי פעולה

14.1. מוסדות העמותה יפעלו לפי נוהלים כתובים, אשר יוצגו לעיון חברי העמותה עפ”י דרישה. כל מוסד ממוסדות העמותה חייב לקבוע נוהל, ואם לא עשה כן, יחול הנוהל שנקבע ע”י אותו מוסד בקדנציה קודמת.

14.1.1. נוהלי האסיפה הכללית נקבעים ע”י האסיפה הכללית.

14.1.2. נוהלי פעולת ועדת הביקורת נקבעים על ידה.

14.1.3. נוהלי פעולת הועד הארצי ייקבעו על ידי הועד הארצי.

14.1.4. נוהלי הפעולה של המוסדות המתמנים ע”י הועד הארצי, לרבות בעלי תפקידים ייקבעו על ידי הועד הארצי.

14.2. הסמכות לשינוי ונהלים היא בידי הגוף הקובע את הנהלים כדלהלן.

14.3. לא ניתן לשנות נוהל על-פי הצעה שלא הובאה לידיעת חברי הגוף הקבוע את הנוהל לפחות 30 יום מראש – אלא אם ההצעה נתקבלה ברוב של 75% לפחות מכלל חברי אותו הגוף.

14.4. הנוהלים מתייחסים לנושאים הבאים:

14.4.1. מועדי כינוס הגופים, אופן זימונם.

14.4.2. ניהול פרוטוקולים מישיבות / אסיפות, אישורם או ערעור על תוכנם ותפוצתם של הפרוטוקולים.

14.4.3. קביעת קוורום מיוחד (מוגדל) לדיון בנושאים מסוימים.

14.4.4. קביעת רוב מיוחס הנדרש להחלטה בנושאים מסוימים.

14.4.5. קביעת אופן קבלת ההחלטות (הצעה גלויה/חשאית, אישור הצבעה ללא הצבעה, אופן ניהול ההצבעה כאשר ישנן שתי הצעות או יותר, הצבעה שמית, הצבעה ללא דיון, הצבעה בעת שוויון קולות).

14.4.6. מתן זכות נוכחות בדיון כמשקיף למי שאינו חבר.

14.4.7. קביעת עדיפויות בין הצעה עניינית, הצעה לנוהל, הצעה לסדר.

14.4.8. הוספת / הפחתת נושאים מסדר היום.

14.4.9. אופן הטיפול בערעורים על החלטות.

14.4.10. הגדרת סמכויות בתון כל גוף וכלפי מוסדות העמותה וגופים שמחוץ לעמותה.

14.4.11. נוהל אינו יכול לסתור את תקנון העמותה, אלא לפרש ולפרט תחומים שלא הוגדרו בתקנון.

 1. כספים ורכוש

15.1. הון העמותה ורכושה יחולקו כמפורט להלן-

15.1.1. הון שוטף- יטופל במסגרת תקציב תפעול שוטף, ויורכב מדמי חבר והכנסות אחרות, ככל שתהינה, ומכל הוצאה או תשלום נוסף שייקבע ע”י הנהלת העמותה שלא למטרות רווח.

15.1.2. הון פתוח ונכסים קבועים- יטופל במסגרת תקציב פתוח.

15.2. לכל שינוי במצבת הנכסים הקבועים (למעט בלאי) נדרש אישור הוועד הארצי.

15.3. הוועד הארצי ימנה מבין חבריו לפחות 3 מורשי חתימה בחשבונות העמותה, שניים מהם יהיו גזבר העמותה ויו”ר הוועד הארצי.

כל תשלום יתבצע תוך חתימה של יו”ר העמותה והגזבר, או אחד מהשניים האלה ביחד עם אחד ממורשי החתימה הנוספים.

15.4.  כל פעולותיה הכספיות של העמותה יתבצעו באמצעות חשבונותיה בבנקים.

15.5. מערכת הספרים והחשבונות של העמותה תנוהל על פי הכללים המקובלים ובאורח תקין.

15.6. מאזן העמותה יבוקר על ידי רואה חשבון.

15.7. חברי העמותה, לרבות חברי הוועד הארצי אינם אחראים באופן אישי בעבור התחייבויות העמותה, והכל בכפוף להוראות כל דין.

15.8. הכנסות העמותה יהיו מכל מקור חוקי,

15.9. הכנסות והוצאות העמותה יבוצעו על פי תקציב שיאושר על ידי הוועד הארצי 30 יום לפחות לפני תחילת כל שנה תקציבית ויוצג לחברי העמותה לפי דרישה.

 1. פירוק העמותה

16.1. נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה – אסורים.

16.2. העמותה רשאית להחליט באסיפה כללית מיוחדת על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק/ים. ההחלטה טעונה ברוב של 2/3 מן המצביעים.

16.3. לאחר פירוק העמותה ופירעון חובותיה במלואם יועברו נכסיה, אם ישארו לה נכסים למוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9(ב) לפקודת מס הכנסה ולא יחולקו בין חבריה.

יוני 2022

27.6.22

13.6.22

7.6.22

 

מאי 2022

30.5.22

23.5.22

16.5.22

9.5.22

2.5.22

התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל שמה לה למטרה לפעול במרץ ובנחישות לקידום הסדרת מקצוע ומעמד האדריכל, בן היתר באמצעות: קידום חקיקה פרטית ובמקביל פעילות מול משרדי הממשלה הרלוונטיים; קידום חקיקת משנה להסדרת המקצוע; שיתוף פעולה עם משרד הביטחון להסדרת שכר טרחת אדריכלים במכרזים; מיתוג מקצוע האדריכל והפיכת התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל לשחקן מרכזי בגיבוש החלטות ממשלתיות ו/או של הכנסת לרבות קידום חקיקה ותגובות להצעות חוק בנושאים הרלוונטיים לעמותה ולמקצוע האדריכלות; שיתוף פעולה וקידום נושאים משותפים עם גופים ציבוריים נוספים.

הקוד האתי של האדריכלים והמהנדסים בענף התכנון והבנייה

 

רישוי ורישום אדריכלים

 

חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי”ח-1958

 

תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ”ז-1967 

 

חוק התכנון והבניה, התשכ”ה -1965

 

תקנות התכנון והבניה (רישוי הבניה), התשע”ו-2016

 

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרותיו), התש”ל-1970

 

דו”ח ועדת זיילר