השתלמות עורכי בקשה | בשיתוף מינהל התכנון

פרטי האירוע

טופס הרשמה למועד ת״א | 11.3.2018

טופס הרשמה למועד ת״א | 20.3.2018 | ההדרכה מלאה

טופס הרשמה למועד חיפה | 13.3.18

טופס הרשמה למועד ירושלים | 14.3.18

 

מייל למשלוח טופס ההרשמה:
u-architects3@barak.net.il

בדיקה מוקדמת

חברים שלום רב!

לאור התקנות החדשות בעניין הפעלת מכוני הבקרה שעתידות להיכנס לתוקף  ב-1 באפריל 2018 עמותת האדריכלים בשיתוף מינהל התכנון יקיימו השתלמות מקצועית לצורך הכשרת עורכי בקשות.

קהל היעד :

עורכי בקשה (אדריכלים, מהנדסים, הנדסאי אדריכלות / בניין) עורכי בקשה משניים (יועצים).

מטרת  ההשתלמות :

הכשרת עורכי בקשה לעבודה מול מכוני בקרה, ובכלל זה:

 • הכרת תפקיד מכוני הבקרה ושיטת עבודתם;
 • השתלבותם בתהליך הרישוי ובתהליך הבניה במסגרת בקרת התכן ובקרת הביצוע;
 • ממשקים בין מכון הבקרה לעורך בקשה;
 • היערכותו של עורך הבקשה לתהליך והבטחת עמידתו בדרישות החוק והתקנות;
 • התקשרות ותשלום למכון הבקרה;
 • דרישות ומסמכים לתהליך העבודה;
 • טפסים, נהלים, תיאום מסמכים ויועצים;

 

 • בקרת תכן:
  • תכולת נספחי התכן ואופן עריכתם;
  • מפרטי הבקרה, הגשת בקשה לבקרת תכן;
  • דו"ח ביניים, תיקון הבקשה במהלך בקרת התכן וחוות דעת מסכמת לבקרת תכן;
  • בקרת תכן חוזרת;

   

 • בקרת ביצוע:
  • תפקיד עורך הבקשה בשלב תחילת העבודות, תכניות עבודה מתואמות ומסמכי בקרת הביצוע;
  • פרוגרמת בדיקות מעבדה;
  • הצהרות ואישורים נדרשים;
  • תפקיד עורך הבקשה בשלב הביצוע, פיקוח עליון, הקשר עם הבקר בשלבי הביצוע והגמר.
 • מרצים :אדר'- אינג' סטפן אבו חדרה – מנהל אגף מכוני בקרה, מינהל התכנון, משרד האוצראינג' קובי בניזרי – יועץ למינהל התכנון, משרד האוצראדר'- אינג' עפר סבר – יועץ למינהל התכנון, משרד האוצראדר' שולי קרבלניק – יועצת למינהל התכנון, משרד האוצרמיקום: תל אביב-יפו, חיפה, ירושליםמשך ההדרכהעד 5 שעותמפגש ראשוןתחילת מרץתכנית מפורטת, מיקום מדויק, שעות וטופס הרשמה יישלחו בהמשך.
  לאור מספר מקומות מוגבל, תינתן עדיפות לנרשמים בהרשמה המוקדמת. בהתאם לביקוש ייקבעו מועדים נוספים להשתלמות

  ע"מ שנוכל להיערך נשמח על מילוי הפרטים המבוקשים בלינק בהקדם

חזרה לאירועי ההתאחדות